Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego gramatyka angielski egzamin osmoklasisty

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – sprawdź, co trzeba umieć. Jakie zagadnienia uczeń powinien opanować z gramatyki i słownictwa?

Wyszukując w Internecie informacji na ten temat pojawia się mnóstwo artykułów. Jedne dłuższe, drugie krótsze, ale większość z nich mało konkretne i ogólnikowe. Co bowiem powie nam rodzicom lub uczniom informacja, że „na egzaminie ósmoklasisty sprawdzana będzie znajomość środków językowych oraz funkcji językowych”? Co się pod tym kryje? 

Dlatego my piszemy wprost i konkretnie, co dziecko musi umieć na egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Poniżej znajdziesz listę zagadnień, które uczeń powinien opanować na egzamin wraz z informacją, z jakich materiałów warto skorzystać, jeżeli będziecie chcieli powtórzyć, przećwiczyć czy utrwalić dany temat.

Powtórki warto rozpocząć jak najszybciej, ponieważ materiału jest sporo. 

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

GRAMATYKA angielski egzamin ósmoklasisty

Czasy gramatyczne

• Present Simple

• Present Continuous

• Present Perfect

• Past Simple

• Past Continuous

• Future Simple

Na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego musisz umieć budować zdania twierdzące, pytające i przeczące w ww. czasach. Zobacz też: Porównanie czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect

Ponadto wymagane jest opanowanie umiejętności formułowania zdań z użyciem „it” oraz „there”, a także zdań z użyciem dwóch dopełnień, współrzędnie i podrzędnie złożonych, konstrukcji bezokolicznikowych oraz zdań wykrzyknikowych (tryb rozkazujący). Poza tym, należy umieć tworzyć zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Future Simple.

Powinieneś znać również konstrukcję „be going to” i inne sposoby mówienia o przyszłości.

Jak skutecznie przyswoić lub powtórzyć te umiejętności? 

Proponujemy skorzystanie z Niezbędnika Ósmoklasisty, który zawiera kompleksowe materiały pomagające w przypomnieniu i ćwiczeniu już zdobytych umiejętności. Zawiera on praktyczne wyjaśnienia z przykładami, ćwiczenia do rozwiązania i tabele z powtórkami, co pozwoli na efektywne utrwalenie wiedzy.

Inne zagadnienia gramatyczne

Rzeczowniki: W języku angielskim niezwykle istotne jest rozróżnienie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Dlatego warto odświeżyć wiedzę na temat tego, które rzeczowniki są policzalne, a które nie w języku angielskim.

Czasowniki: Z kolei, jeżeli chodzi o czasowniki, koniecznie trzeba przypomnieć sobie czasowniki modalne: can, could, may, must, have to, should, will oraz czasowniki złożone (phrasal verbs). 

Ponadto proponujemy ci przećwiczenie czasowników złożonych związanych z konkretnymi tematami:

dom, zakupy, emocjepodróże, ubrania, telefongotowanie, komputery, ludzie

Absolutną podstawą na egzaminie jest znajomość form przeszłych czasowników. Niektóre czasowniki w języku angielskim są regularne, a niektóre czasowniki są nieregularne. Tych ostatnich trzeba nauczyć się na pamięć. Aby ułatwić sobie naukę skorzystaj ze spisu czasowników nieregularnych

Przymiotniki: Część egzaminacyjnych zadań zamkniętych z pewnością będzie miała na celu sprawdzić, czy opanowałeś stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym oraz użycie so, such oraz too i enough przymiotnikami.

Przysłówki: Przysłówki musisz również umieć stopniować: stopniowanie regularne i nieregularne przysłówków, a także znać przysłówki sposobu.

Spójniki: Przystępując do egzaminu powinieneś sprawnie posługiwać się spójnikami: and, or, because, while, when, as, during, before, so, after.

Zaimki: Jeżeli chodzi o zaimki powtórz: Zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające, względne i nieokreślone.

Przyimki: Musisz znać przyimki: określające miejsce lub kierunek, określające czas.

sŁOWNICTWO angielski egzamin ósmoklasisty
 1. człowiek 
 2. miejsce zamieszkania
 3. edukacja 
 4. praca 
 5. życie prywatne 
 6. żywienie 
 7. zakupy i usługi 
 8. podróżowanie i turystyka
 9. kultura 
 10. sport, czas wolny
 11. zdrowie 
 12. nauka i technika 
 13. świat przyrody

Jak się przygotować do egzaminu, aby uzyskać jak najlepszy wynik?

Oprócz znajomości słownictwa i gramatyki, musisz umieć je wykorzystać w praktyce.

Przykładowo w czasie egzaminu ósmoklasista będzie musiał zmierzyć się z transformacjami i parafrazami zdań. To typ zadań, które zazwyczaj uważane są przez uczniów za najtrudniejsze i przez to najmniej lubiane. 

Transformacje polegają na przekształcaniu zdań tak, aby wyrazić ich sens w inny sposób, ale nie jest to zupełnie dowolne, ponieważ uczeń musi przestrzegać określonego limitu słów i zazwyczaj musi użyć podanego słowa. Jeśli uczeń nie zna odpowiednich konstrukcji gramatycznych lub zwrotów, może mieć trudności w wykonaniu transformacji w sposób poprawny. 

Do przećwiczenia parafraz polecamy: „Transformacje i parafrazy z wyjaśnieniami do E8”.

Ćwicz z nami przed egzaminem ósmoklasisty! Trzymamy za Ciebie kciuki!

Zobacz też: Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego?

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry