Nauka języka

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Ustalenie czy rzeczownik jest policzalny czy nie teoretycznie jest proste i intuicyjne, w praktyce okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Dodatkowo to, z jakim rzeczownikiem mamy do czynienia pociąga za sobą szereg konsekwencji językowych (np. jakich określników ilościowych użyć). Sprawdź, jak Twoje dziecko poradzi sobie z ćwiczeniem na zdjęciu i przekonaj się, czy już opanowało ten temat.

5 sposobów na porównania w języku angielskim

W mowie potocznej często porównujemy cechy różnych osób, rzeczy, zjawisk, pojęć czy stanów. Jeżeli chcesz dokonać porównania w języku angielskim możesz to zrobić na 5 różnych sposobów. Jakich? Dowiesz się z tego tekstu.

Jak rodzice mogą wspierać naukę języka angielskiego u dzieci?

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości rodziców związane z nauką angielskiego ich dziecka. Jak wesprzeć dziecko, aby osiągało sukcesy?

Past Simple i Present Perfect – różnice

W tłumaczeniu na język polski często nie ma różnicy między czasami Present Perfect a Past Simple. Aby użyć właściwego czasu musisz zwrócić uwagę na kontekst i zdecydować, czy dana czynność została zakończona czy też ma związek z teraźniejszością.

Zwroty przydatne w codziennej komunikacji

Poznaj przydatne zwroty angielskie stosowane w rozmowach codziennych dotyczące dziękowania, przepraszania, udzielania porad i wyrażanie sugestii. Dla dzieci, ale nie tylko!

Najważniejsze przyimki czasu w angielskim

Za pomocą przyimków czasu (prepositions of time) wprowadzasz do wypowiedzi informację na temat czasu odbywania się danej czynności. Trzy najczęściej używane przyimki czasu w języku angielskim to in,on i at. Na liście przyimków czasu znajdziesz jednak o wiele więcej pozycji. Sprawdź jakie oraz kiedy i jak je poprawnie stosować w zdaniach!

Komputery i Internet – 5 przydatnych angielskich wyrażeń

Większość pojęć dotyczących komputera oraz internetu pochodzi właśnie z języka angielskiego, dlatego znajomość tego słownictwa jest niezbędna. W tekście prezentujemy najważniejsze słownictwo do zapamiętania niezbędne podczas obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Przewiń do góry