Najważniejsze przyimki czasu w angielskim

przyimki czasu angielski

Najważniejsze przyimki czasu w języku angielskim

Za pomocą przyimków czasu (prepositions of time) wprowadzasz do wypowiedzi informację na temat czasu odbywania się danej czynności, np. in August (w sierpniu), at the weekend (w weekend), since Sunday (od niedzieli), for three years (od trzech lat), itd. Trzy najczęściej używane przyimki czasu w języku angielskim to in, on i at. Na liście przyimków czasu znajdziesz jednak o wiele więcej pozycji. Sprawdź jakie oraz kiedy i jak je poprawnie stosować w zdaniach!

Najważniejsze przyimki czasu to:

IN

  • In (w) – służy do określania pór dnia, miesięcy, pór roku, lat i stuleci

in the morning / in the afternoon / in the evening (rano, po południu, wieczorem)

in September (we wrześniu)

in winter / in spring / in summer / in autumn (zimą, wiosną, latem, jesienią)

in 2020 (w roku 2020)

in the 16th century (w XVI wieku)

Przykłady: 

I love France. I always go to Paris in May. Uwielbiam Francję. W maju zawsze jeżdżę do Paryża.

I was born in June. Urodziłem się w czerwcu.

Her birthday is in summer, I don’t remember the date. Jej urodziny są latem, nie pamiętam daty.

AT

  • At (w, o) – służy do określania godzin, konkretnych momentów i świąt religijnych

at eight o’clock (o godzinie ósmej)

at night (w nocy)

at the moment (w tej chwili)  

at the same time (w tym samym czasie)

at Christmas / Easter (w Boże Narodzenie / Wielkanoc)

Przykłady: 

His train left at 6 pm. Jego pociąg odjechał o godzinie szóstej.

It will be snowing at Christmas. Będzie padać śnieg w Boże Narodzenie.

ON

  • On (w) – służy do określania konkretnych dni, konkretnych pór dnia i dat

on Sunday (w niedzielę)

on her birthday (w jej urodziny)

on Good Friday (w Wielki Piątek)

on June 5 (5 czerwca)

on the morning of December 1 (1 grudnia rano)

Przykłady: 

She left on Saturday, March 10. Ona wyjechała w sobotę, 10 marca.

We are meeting on Monday. Spotykamy się w poniedziałek.

AROUND

  • Around (około) – służy do przybliżonego (niedokładnego) określania czasu

around nine o’clock (około godziny dziewiątej)

around seven hours (około siedmiu godzin)

around midday (około południa)

Przykłady: 

We arrived in Warsaw around midday. Dotarliśmy do Warszawy około południa.

The flight from Warsaw to Paris takes around three hours. Lot z Warszawy do Paryża trwa około trzech godzin.

DURING

  • During (podczas, w trakcie) – służy do umiejscowienia zdarzenia w czasie

during the week (w trakcie tygodnia)

during the lessons (podczas lekcji)

Przykłady: 

He fell asleep during the performance. On zasnął w trakcie przedstawienia.

During lunch she met her new boss. Podczas lanczu poznała swojego nowego szefa.

SINCE

  • Since (od, odkąd, od kiedy) – służy do określania momentu, od którego coś się dzieje

Przykłady: 

I haven’t seen him since yesterday. Nie widziałem go od wczoraj.

I’ve known my husband since we were five. Znam mojego męża odkąd mieliśmy pięć lat.

FOR

  • For (od, przez) – służy do określania czasu trwania

for five years (od 5 lat, na 5 lat)

for a long time (od dłuższego czasu, na dłuższy czas)

for 20 minutes (przez 20 minut)

Przykłady: 

They have been married for two years. Oni są małżeństwem od dwóch lat.

Bake the cake for 20 minutes. Piecz ciasto przez 20 minut.

BY

  • By (przed, aż, do, nie później niż) – czyli do określonego momentu

Przykłady: 

I need the text by Friday. (potrzebuję tego tekstu do piątku – nie mam go jeszcze, ale muszę go mieć najpóźniej w piątek)

UNTIL

  • Until (do, aż do, dopóki) – czyli do określonego momentu

Przykłady: 

I need the text until Friday. (potrzebuję tego tekstu do piątku – mam go już i potrzebuję go jeszcze do piątku)

Więcej materiałów, wyjaśnień, przede wszystkim skutecznych ćwiczeń dotyczących mówienia o czasie znajdziesz klikając w poniższe linki.

Mówienie o czasie klas 1-3

Mówienie o czasie klas 4

Mówienie o czasie klas 5

Skorzystaj i naucz się bezbłędnie mówić o czasie!

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Najważniejsze przyimki czasu w angielskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry