Quiz Ósmoklasisty – sprawdź się!

quiz test ósmoklasisty angielski

Test Ósmoklasisty - sprawdź się!

Jak nastroje przez egzaminem? Jeśli masz wątpliwości, czy jesteś już na dzisiaj dobrze przygotowany/przygotowana do egzaminu możesz się sprawdzić robiąc ten krótki tekst ósmoklasisty (angielski).

A może jesteś rodzicem lub nauczycielem i chcesz sprawdzić czy Twoje dzieci/uczniowie są dobrze przygotowani? Podsuń im ten test.

Powodzenia!

Tekst ósmoklasisty angielski

 1. Masz urodziny za tydzień. Jak poinformujesz rodziców, że chciałabyś dostać nowy laptop.
 • a) I will never get a new laptop.
 • b) I would like to get a new laptop.
 • c) I will get a new laptop.

2. Pora spać. Mama prosi dziecko, żeby wyłączyło już komputer. Jak to powie?

 • a) Please turn off your computer and go to sleep.
 • b) Please turn out your computer and go to sleep.
 • a) Please turn in your computer and go to sleep.

3. Zbliża się weekend i trzeba posprzątać dom. Zapytaj brata, czy woli odkurzać, czy umyć podłogę.

 • a) Do you want to vacuum?
 • b) Do you prefer vacuuming or mopping the floor?
 • c) Can you mop the floor?

4. Poproś siostrę, żeby wyniosła śmieci.

 • a) Take on the trash please.
 • b) Take off the trash please.
 • c) Take out the trash please.

5. Chcesz dowiedzieć się, czy Twój kolega umiał pływać, kiedy miał 10 lat. Jak go o to zapytasz?

 • a) Would you swim when you were 10?
 • b) Can you swim when you were 10?
 • c) Could you swim when you were 10?

6. Kolega wyjeżdża do Paryża. Chcesz go ostrzec przed kieszonkowcami. Co mu powiesz?

 • a) Pickpocketing is wrong.
 • b) Watch out for pickpockets.
 • c) Be careful not to pickpocket.

7. Powiedz sprzedawcy, że chcesz złożyć reklamację.

 • a) I would like to file a warranty.
 • b) I would like to make a complaint.
 • c) I would like to get a discount.

8. Poinformuj rodziców, że zatrzymałeś się na noc w pensjonacie.

 • a) I stayed in a youth hostel.
 • b) I stayed in a guesthouse.
 • c) I stayed in a tent.

9. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika. Użyj czasu Future Simple, konstrukcji “be going to” lub czasu Present Continuous.

 • a) Look at the sky! It is ………………………. (rain)
 • b) I ………………………. (go) to London tomorrow. I am already packed.
 • c) I think I ………………………. (visit) my grandma tomorrow.

10. Uzupełnij zdanina wpisując “do” lub „make” w odpowiedniej formie.

 • a) Can you ………………………. me a favour?
 • b) I can’t go to the cinema, I have to ………………………. the laundry.
 • c) Can you ………………………. a choice quickly? I am in a hurry.
 • d) My chemistry teacher ………………………. a discovery last month.
 • e) Did you ………………………. the ironing yesterday?

11. Uzupełnij zdania w odpowiednim czasie. Użyj czasu Present Perfect Continuous lub Present Perfect.

 • a) ……………………………………………… (you/eat) sushi lately? 
 • b) I ……………………………………………… (never / understand) my sister.
 • c) Matt ……………………………………………… (break) his arm.
 • d) My friend ……………………………………………… (clean) her room since morning.
 1. Write:

4 types of pain

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..

4 internal organs

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..

4 medicines

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..

13. Uzupełnij zdania słówkami „each” lub ‘’every’’.

 • a) There are three different types of candies. Please take one of ………………………..
 • b) The train to Warsaw leaves at 5.00 ………………………. day.
 • c) ………………………. cat loves to climb trees.
 • d) This book is divided into five chapters and ………………………. of them is great.

14. Napisz ponownie zdania tak, aby znaczyły to samo. Użyj słówek z nawiasów.

 •  a) My parents know I won’t do anything stupid. (trust)

…………………………………………………………………………

 • b) I don’t like mice. I always think they will bite me. (afraid of)

…………………………………………………………………………

 • c) Maggie talks to everybody about everything and everyone all the time. (gossip)

…………………………………………………………………………

 • d) Olek loves Klaudia. (in love)

…………………………………………………………………………

15. Przetłumacz na język angielski części zdań napisane w języku polskim.

 • a) This is the picture of J.K. Rowling ……………………………………………… która napisała książkę “Harry Potter”.
 • b) That is Alicia ………………………………………………… której rower został skradziony wczoraj.
 • c) Is this the photo …………………………………………………… które zrobiłeś?
 • d) This is the reason …………………………………………………… dlaczego rzuciłem palenie.

 16. Uzupełnij zdania „for” lub „since’’.

 • a) Molly has been on holiday ……………  last Saturday.
 • b) Alice has been married ……………  the 28th of April 2023.
 • c) She has been doing this job …………… many hours.
 • d) Caroline has been thinking of him …………… a long time.

17. Wybierz słówko poprawnie uzupełniające zdanie.

 • a) I am very good in / at / on singing and playing the violin.
 • b) Alex please focus on / about / at your homework.
 • c) Is he interested at / in / on science?
 • d) What do you worry at / in/ about?

18. Wybierz słówko poprawnie uzupełniające zdanie.

 • a) We wear necklaces / bracelets / rings on our wrists.
 • b) The shoes we wear at home are called sandals / trainers / slippers.
 • c) A wrist / knee / ankle is part of an arm.
 • d) T-shirts have short sleeves / laces / heels.

19. Uzupełnij zdania. Użyj maksymalnie czterech słów w każdej luce, wliczając w to słowo (słowa) podane w nawiasie.

 • a) My mum ……………..…………..………………… (just / promise) me a new smartphone.
 • b). I ……………..………………… (drive) when the accident ……………..………………… (happen).
 • c) Eva ……………..…………..………………… (fail) her math test again last Monday.
 • d) Next year Ola ……………..…………..………………… (be) eighteen years old.

20. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach. Jeśli to konieczne, możesz zmienić ich formę. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

 • a) How long …………………………………………………………………… ? (be/unemployed
 • b) If you keep doing such a great job, you ………………………………………………………… . (get/promotion
 • c) Do you prefer to work independently or be ……………………………………………………… ? (part/team)
 • d) This is your place of work and now let’s ……………………………………………………… (meet/work colleagues)

Jeśli nie poszło Ci najlepiej – nie martw się. Masz jeszcze czas, żeby się przygotować!

Wykorzystaj nasz Niezbędnik Ósmoklasisty. Z nim przerobisz wszystkie kluczowe zagadnienia gramatyczne oraz niezbędne słownictwo. Poćwiczysz kluczowe umiejętności tj. listening, reading czy parafrazy, którą sprawiają uczniom tyle trudności.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Niezbędniku.

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

Quiz Ósmoklasisty – sprawdź się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry