Miesiąc: wrzesień 2020

Present Simple i Present Continuous – szybka powtórka

Pomożemy Twojemu dziecku rozróżniać czasy Present Simple i Present Continuous oraz zrobić szybką powtórkę przed kartkówką czy sprawdzianem!

Poznaj czasownik TO BE

Czasownik „to be”, czyli “być”, jest jednym z najważniejszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Znajomość i sprawne posługiwanie się tym czasownikiem jest punktem wyjścia do poznawania bardziej skomplikowanych zagadnień gramatycznych. Poznaj czasownik „to be”!

Konstrukcja used to, be used to, get used to

Czasownik use w języku angielskim może być użyty w kilku znaczeniach: podstawowym, wtedy przetłumaczymy go jako “używać”, oraz w wyrażeniach used to do sth, be used to doing sth i get used to doing sth. Ze względu na duże podobieństwo w brzmieniu, wyrażenia te bywają ze sobą często mylone, choć mają inne znaczenie. Sprawdź, czym się różnią.

Przewiń do góry