Czasownik to be odmiana

Poznaj czasownik TO BE

Czasownik „to be”, czyli “być”, jest jednym z najważniejszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Znajomość i sprawne posługiwanie się tym czasownikiem jest punktem wyjścia do poznawania bardziej skomplikowanych zagadnień gramatycznych. Poznaj czasownik „to be”!

Przewiń do góry