Present Simple i Present Continuous – szybka powtórka

Present Simple i Present Continuous

Present Simple i Present Continuous - szybka powtórka!

Czasy Present Simple I Present Continuous to czasy teraźniejsze, od których zaczyna się najczęściej lekcje języka angielskiego w 5 i 6 klasie. 

Bez dobrej znajomości tych dwóch podstawowych czasów teraźniejszych uczeń nie będzie w stanie opanować dalszych, bardziej skomplikowanych reguł gramatycznych. 

Pomożemy Twojemu dziecku rozróżniać te dwa czasy teraźniejsze i zrobić powtórkę przed kartkówką czy sprawdzianem!

Czas PRESENT SIMPLE – szybka powtórka 

Kiedy stosować czas PRESENT SIMPLE?
Używamy go, kiedy mówimy o czynnościach powtarzalnych lub nawykowych, w odniesieniu do stanów permanentnych, sytuacji niezmiennych, mówiąc o prawach natury i fizycznych, a także kiedy mówimy o rozkładach jazdy, programach, planach lekcji i z góry ustalonych grafikach.

Jak tworzyć zdania twierdzące?
W zdaniach twierdzących, używamy podstawowej formy czasownika (np. go, do czy drink). Jedyne o czym musisz pamiętać, to końcówka -s lub -es, którą trzeba dodać do czasownika, jeśli występuje on w 3 osobie liczby pojedynczej (ona/ona/ono).

Jak tworzyć pytania i przeczenia?
Do tworzenia pytań i przeczeń czas Present Simple potrzebuje operatora. Ten operator to do, a w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (on/ona/ono) does.

W pytaniach czasownik we wszystkich osobach ma formę podstawową. Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, na początku zdania postaw słówko pytające do lub does.

Zdania przeczące tworzymy poprzez użycie operatora do not (don’t), a w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (on/ona/ono) does not (doesn’t). Pamiętaj, że czasownik we wszystkich osobach ma formę podstawową.

Na co zwrócić szczególną uwagę?
Kiedy mówimy o sobie, o nich itd. – używamy podstawowej formy czasownika, natomiast mówiąc o koledze, bracie, siostrze czy koleżance – do czasownika dodajemy -s lub -es.

Keywords
always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), sometimes (czasami), rarely (rzadko), never (nigdy), every day (codziennie), every Monday (w każdy poniedziałek), itd.

Przykłady użycia czasu PRESENT SIMPLE
I work in the bank. – Pracuję w banku.
She cooks dinner every day. – Ona codziennie gotuje obiad.
I don’t go to school at weekends. – Nie chodzę do szkoły w weekendy. 
Do you like cats? – Czy lubisz koty?

Do pełnego opanowania czasów sama teoria nie wystarczy. Do ugruntowania wiedzy w praktyce niezbędne jest wykonywanie ćwiczeń o różnym poziomie trudności. Ćwicząc systematycznie Twoje dziecko lepiej zapamięta wszystkie zasady!

SZYBKA POWTÓRKA DWÓCH CZASÓW – ćwiczenia dla 4 i 5 klasy

SZYBKA POWTÓRKA DWÓCH CZASÓW – ćwiczenia dla 6 klasy

Czas PRESENT CONTINUOUS – szybka powtórka

Kiedy stosować czas PRESENT CONTINUOUS?
Używamy go, kiedy mówimy o czynnościach, które są wykonywane w tej chwili, a także o planach na najbliższą przyszłość, zamierzonych, praktycznie pewnych.

Present Continuous jest czasem złożonym z dwóch elementów: operatora, czyli odmienionego czasownika “to be” (am/is/are) i czasownika głównego – orzeczenia – do którego dodajemy końcówkę -ing.

Jak tworzyć zdania twierdzące?
W zdaniach twierdzących, używamy odmienionej formy czasownika “to be” oraz czasownika, do którego dodajemy końcówkę -ing. To bardzo ważne, aby nie zapominać o czasowniku “to be”. Sam czasownik z końcówką -ing nie tworzy czasu Present Continuous.

Jak tworzyć pytania i przeczenia?
Pytania w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą inwersji, czyli zamiany miejscami podmiotu i operatora “to be”. Mówiąc najprościej – am, is lub are musi znaleźć się przed osobą. W pytaniach otwartych słówko pytające stawiamy na samym początku zdania.

Aby stworzyć przeczenie wystarczy, że do odmienionej formy “to be” dodasz słówko not. Pamiętaj, że w codziennej komunikacji lepiej jest użyć formy skróconej (np. isn’t lub ‘s not zamiast is not).

Na co zwrócić szczególną uwagę?
Istnieje grupa czasowników, nazywanych czasownikami statycznymi, które nie występują w czasach typu Continuous. W ich przypadku zawsze musisz użyć czasu typu Simple. Są to czasowniki, które określają emocje, pracę umysłu i zmysłów. Np. hate, like, need, want.

Keywords
now (teraz), at the moment (w tym momencie), at present (obecnie), right now (w tej chwili), this morning / evening (dzisiejszego ranka / wieczoru), this week / month / year – w tym tygodniu / miesiącu / roku , itd.

Przykłady użycia czasu PRESENT CONTINUOUS
I am drinking coffee now. – Piję teraz kawę.
She is not eating at the moment. – Ona nie je w tym momencie. 
Is he talking to his teacher now? – Czy on rozmawia teraz ze swoim  nauczycielem?

Czas PRESENT SIMPLE i PRESENT CONTINUOUS

Te materiały pomogą Twojemu dziecku w poznaniu, powtórzeniu i rozróżnieniu dwóch podstawowych czasów teraźniejszych i zrobieniu powtórki przed sprawdzianem!

Klasa 4 i 5

Podstawowe różnice pomiędzy czasami Present Simple i Present Continuous i kiedy używać tych czasów w praktyce.

Klasa 6

Porównanie i ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące czasów Present Simple i Present Continuous.

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Present Simple i Present Continuous – szybka powtórka

Jedna myśl na “Present Simple i Present Continuous – szybka powtórka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry