Present Simple i Present Continuous – szybka powtórka

Present Simple i Present Continuous

Present Simple i Present Continuous - szybka powtórka!

Czasy Present Simple I Present Continuous to czasy teraźniejsze, od których zaczyna się najczęściej lekcje języka angielskiego w 5 i 6 klasie. 

Bez dobrej znajomości tych dwóch podstawowych czasów teraźniejszych uczeń nie będzie w stanie opanować dalszych, bardziej skomplikowanych reguł gramatycznych. 

Pomożemy Twojemu dziecku rozróżniać te dwa czasy teraźniejsze i zrobić powtórkę przed kartkówką czy sprawdzianem!

Czas PRESENT SIMPLE – szybka powtórka 

Kiedy stosować czas PRESENT SIMPLE?
Używamy go, kiedy mówimy o czynnościach powtarzalnych lub nawykowych, w odniesieniu do stanów permanentnych, sytuacji niezmiennych, mówiąc o prawach natury i fizycznych, a także kiedy mówimy o rozkładach jazdy, programach, planach lekcji i z góry ustalonych grafikach.

Jak tworzyć zdania twierdzące?
W zdaniach twierdzących, używamy podstawowej formy czasownika (np. go, do czy drink). Jedyne o czym musisz pamiętać, to końcówka -s lub -es, którą trzeba dodać do czasownika, jeśli występuje on w 3 osobie liczby pojedynczej (ona/ona/ono).

Jak tworzyć pytania i przeczenia?
Do tworzenia pytań i przeczeń czas Present Simple potrzebuje operatora. Ten operator to do, a w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (on/ona/ono) does.

W pytaniach czasownik we wszystkich osobach ma formę podstawową. Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, na początku zdania postaw słówko pytające do lub does.

Zdania przeczące tworzymy poprzez użycie operatora do not (don’t), a w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (on/ona/ono) does not (doesn’t). Pamiętaj, że czasownik we wszystkich osobach ma formę podstawową.

Na co zwrócić szczególną uwagę?
Kiedy mówimy o sobie, o nich itd. – używamy podstawowej formy czasownika, natomiast mówiąc o koledze, bracie, siostrze czy koleżance – do czasownika dodajemy -s lub -es.

Keywords
always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), sometimes (czasami), rarely (rzadko), never (nigdy), every day (codziennie), every Monday (w każdy poniedziałek), itd.

Przykłady użycia czasu PRESENT SIMPLE
I work in the bank. – Pracuję w banku.
She cooks dinner every day. – Ona codziennie gotuje obiad.
I don’t go to school at weekends. – Nie chodzę do szkoły w weekendy. 
Do you like cats? – Czy lubisz koty?

Do pełnego opanowania czasów sama teoria nie wystarczy. Do ugruntowania wiedzy w praktyce niezbędne jest wykonywanie ćwiczeń o różnym poziomie trudności. Ćwicząc systematycznie Twoje dziecko lepiej zapamięta wszystkie zasady!

SZYBKA POWTÓRKA DWÓCH CZASÓW – ćwiczenia dla 4 i 5 klasy

SZYBKA POWTÓRKA DWÓCH CZASÓW – ćwiczenia dla 6 klasy

Czas PRESENT CONTINUOUS – szybka powtórka

Kiedy stosować czas PRESENT CONTINUOUS?
Używamy go, kiedy mówimy o czynnościach, które są wykonywane w tej chwili, a także o planach na najbliższą przyszłość, zamierzonych, praktycznie pewnych.

Present Continuous jest czasem złożonym z dwóch elementów: operatora, czyli odmienionego czasownika “to be” (am/is/are) i czasownika głównego – orzeczenia – do którego dodajemy końcówkę -ing.

Jak tworzyć zdania twierdzące?
W zdaniach twierdzących, używamy odmienionej formy czasownika “to be” oraz czasownika, do którego dodajemy końcówkę -ing. To bardzo ważne, aby nie zapominać o czasowniku “to be”. Sam czasownik z końcówką -ing nie tworzy czasu Present Continuous.

Jak tworzyć pytania i przeczenia?
Pytania w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą inwersji, czyli zamiany miejscami podmiotu i operatora “to be”. Mówiąc najprościej – am, is lub are musi znaleźć się przed osobą. W pytaniach otwartych słówko pytające stawiamy na samym początku zdania.

Aby stworzyć przeczenie wystarczy, że do odmienionej formy “to be” dodasz słówko not. Pamiętaj, że w codziennej komunikacji lepiej jest użyć formy skróconej (np. isn’t lub ‘s not zamiast is not).

Na co zwrócić szczególną uwagę?
Istnieje grupa czasowników, nazywanych czasownikami statycznymi, które nie występują w czasach typu Continuous. W ich przypadku zawsze musisz użyć czasu typu Simple. Są to czasowniki, które określają emocje, pracę umysłu i zmysłów. Np. hate, like, need, want.

Keywords
now (teraz), at the moment (w tym momencie), at present (obecnie), right now (w tej chwili), this morning / evening (dzisiejszego ranka / wieczoru), this week / month / year – w tym tygodniu / miesiącu / roku , itd.

Przykłady użycia czasu PRESENT CONTINUOUS
I am drinking coffee now. – Piję teraz kawę.
She is not eating at the moment. – Ona nie je w tym momencie. 
Is he talking to his teacher now? – Czy on rozmawia teraz ze swoim  nauczycielem?

Czas PRESENT SIMPLE i PRESENT CONTINUOUS

Te materiały pomogą Twojemu dziecku w poznaniu, powtórzeniu i rozróżnieniu dwóch podstawowych czasów teraźniejszych i zrobieniu powtórki przed sprawdzianem!

Klasa 4 i 5

Podstawowe różnice pomiędzy czasami Present Simple i Present Continuous i kiedy używać tych czasów w praktyce.

Klasa 6

Porównanie i ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące czasów Present Simple i Present Continuous.

porównanie czasów angielski pdfKlasa 7

Porównanie czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous oraz Present Perfect.

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Present Simple i Present Continuous – szybka powtórka

Jedna myśl na “Present Simple i Present Continuous – szybka powtórka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry