Poznaj czasownik TO BE

Czasownik TO BE

Poznaj czasownik TO BE

Czasownik „to be, czyli “być”, jest jednym z najważniejszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Jest on niezbędny w codziennej komunikacji, używamy go w czasie Present Simple, Past Simple, a także jako operatora (czasownika posiłkowego) w czasach typu Continuous.

Lekcje języka angielskiego zarówno w klasie 4, jak i 5, zaczynają się właśnie od omówienia tego czasownika. Znajomość i sprawne posługiwanie się tym czasownikiem jest punktem wyjścia do poznawania bardziej skomplikowanych zagadnień gramatycznych.

Dlatego tak ważne jest dopilnowanie, aby Twoje dziecko wiedziało, jak odmieniać czasownik „to be”, jak budować zdania twierdzące, przeczenia i pytania z tym czasownikiem, jak udzielać krótkich odpowiedzi oraz jak tworzyć formy skrócone. Przychodzimy z pomocą 🙂

Odmiana czasownika TO BE

Czasownik „to be” oznacza w języku polskim „być”.

I am

Ja jestem

We are

My jesteśmy

You are

Ty jesteś      

You are

Wy jesteście

She is

Ona jest

They are

Oni są

He is

On jest

Zwróć uwagę, że forma czasownika „to be” jest taka sama dla całej liczby mnogiej (are).

It is

Ono jest 

Formy skrócone czasownika TO BE

Skracając czasownik „to be” wystarczy usunąć pierwszą literę z am, are lub is i zastąpić ją apostrofem (czyli ‘), łącząc przy tym oba wyrazy.

I am

I’m

We are

We’re

You are

You’re          

You are

You’re

She is

She’s

They are

They’re

He is

He’s

 

It is

It’s 

Tworzenie form skróconych czasownika TO BE w przeczeniach

I am not

I’m not         

We are not

We aren’t / we’re not

You are not

You aren’t / you’re not               

You are not

You aren’t / you’re not

She is not

She isn’t / she’s not    

They are not

They aren’t / they’re not

He is not

He isn’t / he’s not

 

It is not

It isn’t / it’s not

UWAGA! „Not” można skrócić z is (is not = isn’t) i are (are not = aren’t), ale nigdy z „am”.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak tworzyć zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem TO BE oraz jak udzielać krótkich odpowiedzi na pytania zajrzyj do Niezbędnika Czwartoklasisty lub Piątoklasisty. Oprócz niezbędnych wyjaśnień, znajdziesz tam wiele ciekawych ćwiczeń utrwalających poznane zasady.

W przypadku Czwartoklasistów czasownik TO BE omawiamy w zeszycie Numbers & Colours.

W przypadku Piątoklasistów – w zeszycie My House.

Można skorzystać z pojedynczego zeszytu lub z pakietu materiałów na cały rok szkolny lub na semestr nauki. Sprawdź!

Zobacz też: KARTY PRACY – czasownik to be

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Poznaj czasownik TO BE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry