Konstrukcja used to, be used to, get used to

konstrukcja used to

Konstrukcje used to, be used to, get used to – poznaj różnice

Czasownik use w języku angielskim może być użyty w kilku znaczeniach: podstawowym, wtedy przetłumaczymy go jako “używać”, oraz w wyrażeniach used to do sthbe used to doing sthget used to doing sth. Ze względu na duże podobieństwo w brzmieniu, wyrażenia te bywają ze sobą często mylone, choć mają inne znaczenie. 

Drogi Uczniu – zapoznaj się z wyjaśnieniami i ćwiczeniami, a konstrukcje te nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic!

KONSTRUKCJA USED TO

Konstrukcję used to stosujemy mówiąc o zwyczajach, nawykach z przeszłości, które obecnie nie mają już miejsca. Po polsku used to oznacza – „kiedyś coś robił(a), ale teraz już nie”.

Pamiętaj, used to NIE stosujemy do mówienia o czynnościach jednorazowych! Opisują one nawyki, zwyczaje i czynności, które się powtarzały w przeszłości.

Przykład:

She used to get up very late when I was a child, but now she gets up at 6 o’clock every day. – Ona wstawała bardzo późno, kiedy była dzieckiem, ale teraz wstaje codziennie o 6 rano.

KONSTRUKCJA BE USED TO

Konstrukcja ta jest używana w sytuacjach, gdy mówimy, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni lub coś nam łatwo przychodzi. „Be used to doing something” oznacza “być przyzwyczajonym do robienia czegoś”.

Przykład:

We are used to drinking a lot of water. – Jesteśmy przyzwyczajeni do picia dużej ilości wody.

KONSTRUKCJA GET USED TO

Konstrukcja „get used to doing something” oznacza „przyzwyczaić się do robienia czegoś”.

Przykład:

She got used to working as a cashier. – Przyzwyczaiła się do pracy jako kasjerka.

ĆWICZENIE

Wskazówka do wykonania ćwiczenia:

Po used to występuje czasownik w bezokoliczniku.

Po be used to oraz get used to występuje czasownik z końcówką -ing.

Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach. Użyj formy bezokolicznika lub czasownika z końcowką -ing.

1.

Peter is used to ______________ (live) in Poland.

2.

It’s difficult to get used to _______________ (get up) early every morning.

3.

I am used to ______________ (run) several kilometres a day.

4.

Mark used to ______________ (live) in London.

5.

She is used to _____________ (go) to bed after 12 am.

6.

She used to _______________ (eat) healthy food, now she eats a lot of pizza and hamburgers.

7.

When I was young, I used to ________________ (ride) my bike to school.

8.

I used to _______________ (believe) in ghosts. But now I don’t.

9.

My sister used to _________________ (swim) a lot when she was 10 years old.

10.

I got used to ________________ (read) before going to sleep when I was on summer camp last July.

Szczegółowe wyjaśnienia, jak budować zdania twierdzące, przeczenia i pytania z ww. konstrukcjami oraz mnóstwo przykładów i ćwiczeń, znajdziesz w numerze 2 Niezbędnika Szóstoklasisty. Zobacz, jakie jeszcze zagadnienia poruszamy w Niezbędniku Szóstoklasisty. 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Konstrukcja used to, be used to, get used to

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry