STUDY vs LEARN vs TEACH

study vs learn vs teach

STUDY vs LEARN vs TEACH - czym te czasowniki różnią się od siebie?

1. STUDY – UCZYĆ SIĘ (np. do egzaminu).

Czasownik „study” pochodzi od słowa „student”, a głównym zadaniem studenta jest uczenie się, stąd podstawowe znaczenie czasownika „study” to studiować, uczyć się do egzaminu, zapamiętywać nowe informacje, uczęszczać na studia, analizować, badać, np.

Adam has studied computer science in college. – Adam studiował informatykę w college’u.

I need to study hard to pass my exams. – Muszę się dużo uczyć, żeby zdać egzaminy.

2. LEARN – UCZYĆ SIĘ (zdobywać nową wiedzę lub umiejętności).

Czasownik „learn” także oznacza „uczyć się”, ale może też oznaczać dowiadywać się, zapamiętywać czy rozumieć. Stosując czasownik „learn” podkreślamy, że chodzi o zdobywanie wiedzy, przyswajanie wiadomości lub nabywanie umiejętności poprzez samodzielną naukę lub przy pomocy nauczyciela. Mówimy tu o nabywaniu praktycznych umiejętności, np.

You need to learn to live alone. – Muszę nauczyć się mieszkać sam.

He learnt so much about Egipt on this trip. – Tak wiele dowiedział się o Egipcie podczas tej wycieczki.

3. TEACH – UCZYĆ KOGOŚ

Czasownik „teach” jest najłatwiej rozpoznać, ponieważ oznacza uczyć kogoś, czyli to nie my zdobywamy wiedzę, ale przekazujemy ją jakiejś osobie. Możemy uczyć kogoś (teach someone) lub czegoś (teach something), np.

Anna teaches history at a primary school. – Anna uczy historii w szkole podstawowej.

My dad taught me how to ski. – Mój tata nauczył mnie jeździć na nartach.

Zapamiętaj!

„Study” oznacza długi proces, wiedza czy materiały, których się uczymy mogą być bardzo rozległe.

„Learn” używamy w przypadku mniejszych części materiału, wiedzy, informacji, które można stosunkowo łatwo przyswoić. Learn jest też bardziej nastawione na rezultat.

Ćwiczenie

Wybierz poprawne odpowiedzi a, b lub c.

1. I know how to bake an apple cake, you don’t have to ………… me.

a. learn b. study c. teach

2. I called you the moment I ………… about it.

a. learnt b. studied c. taught

3. I think Adam has ………… his lessons. He won’t leave the front door open ever again.

a. learnt b. studied c. taught

4. Eva ………… law at Cambridge University in America. She wants to be a lawyer.

a. learns b. studies c. teaches

5. Olek is ………… to drive.

a. learning b. studying c. teaches

6. Smart people ……… from their own mistakes.

a. learn b. study c. teach

7. I am sorry but I can’t go to the cinema today. I have to ……… for my English test tomorrow.

a. learn b. study c. teach

8. I ………… my dog some tricks yesterday.

a. learnt b. studied c. taught

Więcej wyjaśnień dotyczących problematycznych słówek i zwrotów w codziennej komunikacji znajdziesz w Niezbędniku Siódmoklasisty. Sprawdź! 

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

Poprawne odpowiedzi: 1c, 2a, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8c

STUDY vs LEARN vs TEACH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry