Present Perfect Continuous a Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous a Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous a Present Perfect Simple

Poznaj różnice między czasem Present Perfect Continuous a Present Perfect Simple.

CZASY PRESENT PERFECT SIMPLE I PRESENT PERFECT CONTINUOUS MOGĄ BYĆ W PEWNYCH SYTUACJACH STOSOWANE ZAMIENNIE. DOTYCZY TO CZYNNOŚCI, KTÓRE POWTÓRZYŁY SIĘ KILKAKROTNIE W NIEZAKOŃCZONYM OKRESIE CZASU.

Adam has been writing emails all day. lub: Adam has written emails all day.

We have been meeting with potential customers all week. lub: We have met with potential customers all week.

Jakie są w takim razie różnice między tymi czasami? Oto one:

1. CZYNNOŚĆ NIEDOKONANA CZY DOKONANA?

Bartek has been painting the wall. Bartek malował ścianę.

(podkreślamy czynność, malował, ale nie wiemy, czy Bartek zakończył malowanie)

Bartek has painted the wall. Bartek pomalował ścianę. (podkreślamy efekt pracy, czyli to, że ściana jest pomalowana)

W pierwszym zdaniu, czas Present Perfect Continuous zwraca naszą uwagę na samą czynność malowania ściany. Bartek malował ścianę, być może trzyma w ręku pędzel lub jest ubrudzony farbą, ale nie wiemy, czy skończył malowanie (to nie jest dla nas ważne).

W drugim zdaniu Present Perfect wyraża czynność dokonaną – ściana została pomalowana.

ZAPAMIĘTAJ!

W PRESENT PERFECT CONTINUOUS NIE INTERESUJE NAS TO, CZY CZYNNOŚĆ ZOSTAŁA JUŻ ZAKOŃCZONA, ALE TO, ŻE SIĘ ODBYWAŁA. W PRESENT PERFECT INTERESUJE NAS KOŃCOWY REZULTAT CZYNNOŚCI, A NIE SAMA CZYNNOŚĆ.

2. JAK DŁUGO ROBILIŚMY CZY ILE ZROBILIŚMY?

I have been cleaning the house for 3 hours. Sprzątam dom od 3 godzin. (podkreślamy czas trwania czynności)

I have cleaned the house. Posprzątałam dom. (rezultat: czysty dom, nie ma znaczenia ile to trwało)

Używając czasu Present Perfect Continuous koncentrujemy się na czasie trwania czynności – zwracamy uwagę na to jak długo, ile czasu ktoś coś robił lub coś trwa.

W czasie Present Perfect wyrażamy często ilość – ile zrobiliśmy, jak wiele widzieliśmy, gdzie byliśmy itp.

ZAPAMIĘTAJ!

CZASU PRESENT PERFECT CONTINUOUS UŻYWAMY, GDY CHCEMY PODKREŚLIĆ CZAS TRWANIA DANEJ CZYNNOŚCI, A NIE JEJ REZULTAT JAK W CZASIE PRESENT PERFECT.

3. UCZUCIA CZY CZYNNOŚCI?

Czasu Present Perfect Continuous nie używamy z czasownikami oznaczającymi stan wiedzy, uczucia, przypuszczenia itp. Zamiast tego stosujemy czas Present Perfect.

He has loved her since he was a child. On ją kocha od dziecka.

I have never understood him. Nigdy go nie rozumiałem.

Istnieje lista czasowników, które nie występują w czasach typu Continuous. Jeśli masz wątpliwości, czy dane zdanie ma być w czasie typu Simple czy Continuous, sięgnij do tej listy. Znajdziesz ją w prezentacji: Present Perfect Continuous. W prezentacji tej znajdziesz ponadto:

  • budowa zdań twierdzących
  • budowa pytań i przeczeń
  • krótkie odpowiedzi
  • użycie czasu Present Perfect Continuous
  • okoliczniki czasu – for, since
  • inne wyrażenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect Continuous (so far, how long, recently, lately)

PREZENTACJA Present Perfect Continuous

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

 

Present Perfect Continuous a Present Perfect Simple

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry