Stopniowanie przymiotników (angielski)

stopniowanie przymiotników angielski

Jak prawidłowo stopniować przymiotniki w języku angielskim?

Stopniowanie przymiotników angielski – zasady: Poznaj najważniejsze zasady dotyczące tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

Tak samo jak w języku polskim, angielskie przymiotniki mają swój stopień wyższy (comparative) i najwyższy (superlative). Stopniowanie przymiotników język angielski – poznaj zasady dotyczące stopniowania przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

Stopniowanie przymiotników język angielski – zasady

stopniowanie przymiotników angielski

Stopień wyższy przymiotników

Stopień wyższy przymiotników służy do porównania dwóch rzeczy lub osób. Używa się go w zdaniach, w których porównuje się dwa rzeczowniki między sobą.

Rzeczownik (podmiot) + czasownik + przymiotnik w stopniu wyższym +than (po polsku niż) + rzeczownik (dopełnienie)

np.

My car is faster than yours. – Mój samochód jest szybszy niż twój.

A lion is more dangerous than a hamster. – Lew jest bardziej niebezpieczny niż chomik.

Aby utworzyć stopień wyższy przymiotnika jednosylabowego lub dwusylabowego, należy dodać do niego końcówkę -er. W przymiotnikach z trzema lub większą liczbą sylab oraz w niektórych dwusylabowych stopień wyższy tworzymy w sposób opisowy – dodając słówko more (bardziej) przed przymiotnikiem. Sam przymiotnik zostaje w formie podstawowej.

Stopień najwyższy przymiotników

Stopnia najwyższego przymiotników używa się do opisu skrajnej cechy (gdy stwierdzamy, że ktoś lub coś jest najbardziej/najmniej…). Stosuje się go w zdaniach, w których podmiot porównywany jest do pewnej grupy przedmiotów.

Rzeczownik (podmiot) + czasownik + the + przymiotnik w stopniu najwyższym + rzeczownik (dopełnienie)

np.

My car is the fastest in this car rally. – Mój samochód jest najszybszy w tym rajdzie.

A lion is the most dangerous animal in Africa. – Lew jest najgroźniejszym zwierzęciem w Afryce.

Aby utworzyć stopień najwyższy przymiotnika jednosylabowego lub dwusylabowego, należy dodać końcówkę -est oraz słówko the przed przymiotnikiem. W przymiotnikach z trzema lub większą liczbą sylab oraz w niektórych dwusylabowych stopień najwyższy tworzymy w sposób opisowy dodając z przodu słówka the most (najbardziej). Sam przymiotnik zostaje w formie podstawowej.

To teoria. A teoria to nie wszystko. Najważniejsze jest to, aby dziecko umiało stosować te zasady w praktyce. Z tego powodu przygotowaliśmy KARTY PRACY „Stopniowanie przymiotników” z różnorodnymi ćwiczeniami, dzięki którym dziecko pozna i utrwali wszystkie najważniejsze zasady dotyczące tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym. Karty zawierają atrakcyjne ćwiczenia, wskazówki i klucz z poprawnymi odpowiedziami. Skorzystaj!

Więcej informacji o kartach pracy „Stopniowanie przymiotników”

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Stopniowanie przymiotników (angielski)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry