9 najpopularniejszych błędów popełnianych przez uczniów!

błędy w angielskim

9 najpopularniejszych błędów popełnianych przez uczących się języka angielskiego!

Poniżej znajdziesz listę powszechnych błędów popełnianych przez osoby uczące się języka angielskiego na różnym poziomie nauki – od podstawowego po zaawansowany. Pomożemy Ci uświadomić sobie, jakie to błędy, zastanowić się, czy Twoje dziecko lub uczniowie je popełniają, a następnie je wyeliminować! Spraw, aby dziecko nie nabawiło się złych przyzwyczajeń językowych!

Poznaj najczęstsze błędy w języku angielskim!

 1. Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns).

To pierwsze z zagadnień gramatycznych sprawiających uczniom dużo trudności. W języku angielskim mamy 2 rodzaje rzeczowników: policzalne (countable nouns) i niepoliczalne (uncountable nouns).

Rzeczowniki policzalne to, te które można policzyć! One orange, three pens … To proste! Gdy mówimy o takim rzeczowniku używamy przedimka a / an.

Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej i nie możemy z nimi używać przedimków a / an. Potrzebujemy określników ilości (quantifiers), aby wskazać jak dużo danego rzeczownika (przedmiotu) mamy na myśli.

To, w jaki sposób używamy rzeczowników niepoliczalnych w angielskim jest zupełnie różne od tego, w jaki sposób mówimy o rzeczownikach policzalnych. Porównajmy:

Orange (rzeczownik policzalny) i advice (rzeczownik niepoliczalny)

1. I have an orange for you.

2. I have a piece of advice for you.

1. How many oranges do you have?

2. How much advice do you have?

1. I have a few oranges for you.

2. I have a little advice for you.

Istotne jest nie tylko to z jakim rzeczownikiem mamy do czynienia, ale przede wszystkim to w jaki sposób rodzaj rzeczownika wpływa na inne słowa, których z nim użyjemy w zdaniu.

Jak rozróżniać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne? 

 1. Czasowniki nieregularne (irregular verbs).

Mimo, że czasowników nieregularnych jest mniej niż czasowników regularnych w języku angielskim, sprawiają uczącym się wiele trudności, ponieważ nie ma jasnych, logicznych reguł ich dotyczących. Musisz się ich nauczyć na pamięć (niestety!), nie możesz ich pominąć.

 1. Czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs)

To czasowniki do, be, have. Kiedy ich używamy?

Do – simple tenses

W tym zakresie polecamy Twojej uwadze:

Czas Present Simple – ćwiczenia dla ucznia klasa 4

Czas Present Simple – ćwiczenia dla ucznia klasa 5

Czas Present Simple – karty pracy

Czas Past Simple z operatorem did – ćwiczenia dla ucznia klasa 6

Czas Past Simple z czasownikiem to be – ćwiczenia dla ucznia klasa 6

Czas Past Simple – karty pracy

Be – continuous tenses (and the passive voice)

W tym zakresie polecamy Twojej uwadze:

Czas Present Continuous – karty pracy

Czas Present Continuous – ćwiczenia dla ucznia klasa 4

Strona bierna – prezentacja do prowadzenia lekcji dla nauczycieli

Have – perfect tenses (zobacz pkt. 7 poniżej)

W tym przypadku w języku angielskim istnieją jasne reguły, jeżeli je poznasz łatwo wyeliminujesz najczęstsze błędy w tym zakresie.

 1. Przedimki (articles)

Przedimki w jezyku angielskim to “the”, “a / an”. Którego przedimka powinieneś użyć? Kiedy i dlaczego? Podstawowa różnica dotyczy tego, czy mówimy o konkretnej, specyficznej rzeczy czy nie.  

The – to przedimek określony

A / an – to przedimek nieokreślony

Porównajmy:

Can you pass me a pen? (obojętnie który)

Can you pass me the blue pen? (konkretny, niebieski)

Czasami jednak nie potrzebujemy żadnego przedimka…. To również z tego powodu przedimki powodują tak wiele kłopotów u uczących się angielskiego …

Dobra wiadomość jest taka, że mamy dla Ciebie materiał z podstawowymi zasadami, które pomogą wyeliminować błędy w tym zakresie u Twojego dziecka lub uczniów:

„Przedimki a, an, the, -” szczegółowe wyjaśnienia krok po kroku z przykładami oraz ćwiczenia dla ucznia i dla nauczyciela. 

 1. Przyimki (prepositions)

Chodzi tutaj o słówka takie jak: in, on, at, by, with, for. Za ich pomocą podajemy informacje m.in. o czasie czy miejscu. Czasami te same przyimki mogą mieć inne znaczenie w zależności od kontekstu. Wpływają one znacząco na znaczenie zdań, które wypowiadamy. Na dodatek nie można ich tłumaczyć bezpośrednio z języka polskiego!

Aby stosować je prawidłowo trzeba ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć…

Dowiedz się, jak stosować przyimki czasu i miejsca i wykonaj ćwiczenia.

 1. Kolejność słów w pytaniach (words order)

Porównajmy:

What you are cooking for dinner? ŹLE! 🙁

What are you cooking for dinner? DOBRZE 🙂

Zapamiętaj tę strukturę pytań w języku angielskim, aby brzmieć jak native speaker! Gdy zapamiętasz tę kolejność słów Twoje pytania powinny być zawsze poprawne!

 1. Słówko pytające (Question word)
 2. Czasownik posiłkowy (Auxiliary verb)
 3. Rzeczownik (Subject)
 4. Czasownik głowny (Main verb)
7. Czasy typu perfect (Present Perfect tenses)

Sama struktura czasów typu perfect nie jest skomplikowana. Trudność sprawia uczniom to, kiedy użyć tych czasów, ponieważ łączą przeszłość z teraźniejszością i nie mają swoich odpowiedników w języku polskim.

Są to czasy powszechnie używany przez native speakerów, dlatego nie ma wyjścia, uczeń musi je zrozumieć!

Szczegółowe zasady i wskazówki, kiedy używać czasów typu perfect i przede wszystkim dużo praktycznych ćwiczeń znajdziesz tutaj:

Czas Present Perfect Simple – ćwiczenia dla ucznia

Czas Present Perfect Simple – karty pracy dla ucznia

Wszystko o PRESENT PERFECT SIMPLE – prezentacja do prowadzenia lekcji dla nauczycieli

Wszystko o PRESENT PERFECT CONTINUOUS – prezentacja do prowadzenia lekcji dla nauczycieli

8. Czas Past Simple czy Present Perfect? (Past Simple or Present Perfect?)

Kiedy używać każdego z tych czasów? Dlaczego mówiąc o przeszłości w jezyku angielskim nie można po prostu użyć czasu Past Simple?

Wszystko „rozbija się” o to, czy mówimy o zakończonych okresie, czy nie.

Zakończony okres (finished time): last week czy niezakończony okres (unfinished time): this week?

Niezwykle istotne są tutaj określenia czasu, kiedy decydujesz, którego czasu użyć:

Określenia tj. yesterday, last week, last month, 1991 r. wskazują na to, że mówimy o zakończonym okresie – dlatego w takim przypadku użyjemy czasu Past Simple.

Z kolei określenia tj. today, this week, this month, my life wskazują na to, że mówimy o niezakończonym okresie – dlatego w takim przypadku użyjemy czasu Present Perfect.

Czas Present Perfect vs Past Simple – ćwiczenia dla ucznia

 1. Przymiotniki zakończone na -ed i -ing (adjectives – ed or – ing).

Porównajmy:

He looks bored. Wygląda na znudzonego.

He looks boring. Wygląda nudno.

I’m interested. Jestem zainteresowany.

I’m interesting. Jestem interesujący.

Jeżeli tego rodzaju przymiotników użyjemy nieprawidłowo, nasza wypowiedź zupełnie zmieni znaczenie! Na szczęście jest kilka reguł, które pozwolą Twojemu dziecku lub uczniom uniknąć tego typu błędów.

Aby polepszyć angielski u dziecka, skup się najpierw na tych wymienionych powszechnych błędach i jeżeli zdarzyło Ci się je słyszeć u swojego dziecka lub uczniów – popracuj nad ich wyeliminowaniem. Jeżeli ich nie słyszałeś (to dobrze!) – popracuj nad ich zapobieganiem w przyszłości. To będzie ogromny krok do przodu w nauce języka!

A teraz mamy dla Ciebie wyzwanie! Oto ono:

Krok 1 – jesteś na naszej stronie, znasz najpowszechniejsze błędy – ten krok masz już za sobą!

Krok 2 – wybierz te błędy, nad którymi chcesz pracować z dzieckiem

Krok 3 – przerób materiały dotyczące tych błędów, dzięki którym wyeliminujesz je u dziecka na zawsze

Krok 4 – wykonaj z dzieckiem ćwiczenia

Krok 5 – gotowe! Możesz być dumny ze swojego dziecka lub uczniów (z siebie także)!

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

9 najpopularniejszych błędów popełnianych przez uczniów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry