Czasowniki złożone z TAKE

czasowniki złożone z take

Czasowniki złożone z TAKE

Phrasal verbs to angielskie czasowniki złożone. Określane są również jako „czasowniki frazowe”, lub bardziej potocznie jako „frezale” czy „frejzale”.

Nazywamy je czasownikami złożonymi, ponieważ są złożone z dwóch (czasami trzech) słów:

  1. Czasownika (np. take, go, get, come, put)
  2. Przyimka (np. in, on, at) i/lub przysłówka (np. away).

Przykładowo „get up” to zasadniczo jedno angielskie „słówko”, które znaczy „wstawać z łóżka”.

W języku angielskim jest bardzo dużo czasowników frazowych, których trzeba się nauczyć, aby swobodnie prowadzić codzienną konwersację!

Zresztą widać to na grafice poniżej – czasownik take (brać) tworzy z różnymi przyimkami (off, out, back, down, after itd.) następujące phrasal verbs (między innymi):

czasowniki złożone z take

 
Take after sb

To take after somebody oznacza być podobnym do kogoś, wdać się w kogoś, mieć coś po kimś (odziedziczyć po jakimś członku rodziny wygląd, zachowanie). Jest to czasownik frazowy nierozdzielny z orzeczeniem.

She’s so hospitable. He takes after his mother. Jest taka gościnna. Ma to po matce.

Who do you take after – your father or your mother? Do kogo jesteś podobny – do ojca czy do matki?

Take sth off

To take something off oznacza zdjąć coś, np. ubranie. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

She took off her clothes and went swimming. Zdjęła ubrania i poszła popływać.

He took off his coat. On zdjął swój płaszcz.

Take off

To take off oznacza wystartować (o samolocie). Jest to czasownik frazowy nierozdzielny bez dopełnienia.

 The plane took off at 10 am.  Samolot wystartował o 10.00 am.

The plane was supposed to take off at 3 pm. but it’s delayed. Samolot miał wystartować o trzeciej, ale jest opóźniony.

Take sth back

To take something back oznacza cofnąć coś (co się wcześniej powiedziało). Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

I’m sorry, I said these mean things about you. take it back. Przepraszam, że mówiłem o Tobie niemiłe rzeczy. Cofam to.

Ok, I take back what I said. Ok, cofam to, co powiedziałem.

Take sb out

To take somebody out oznacza wyjść z kimś, zabrać kogoś gdzieś.  Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

They took us out to the cinema. Oni zabrali nas do kina.

My boyfriend is taking me out today to a restaurant. Mój chłopak zabiera mnie dzisiaj do restauracji.

Take sth down

To take something down oznacza zdjąć coś, ściągnąć coś. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

 I don’t like this picture. Please take it down. Nie podoba mi się ten obraz. Proszę, zdejmij go.

Take the Christmas lights down, it’s March. Ściągnij lampki świąteczne, jest marzec.

***

Do nauki phrasal verbs możesz wykorzystać specjalne karty do gry, gdzie czasowniki złożone są zestawione na zasadzie przeciwieństw. Oprócz phrasal verbs na kartach znajdziesz najważniejsze przymiotniki i czasowniki –  w sumie 70 kart znajdujących się na 4 planszach do wycięcia. Karty PRZECIWIEŃSTWA, czyli kreatywna nauka języka angielskiego!

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

Czasowniki złożone z TAKE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry