E8 Jak parafrazować po angielsku?

parafrazy angielski

E8 Jak parafrazować po angielsku?

Parafrazy angielski – zasady. Ósmoklasiści podczas egzaminu będą musieli się zmierzyć m.in. z transformacjami i parafrazami zdań. To typ zadań, które są postrzegane przez nich jako najtrudniejsze i w związku z tym najbardziej nielubiane. Transformacje polegają na przekształcaniu zdań tak, by sens danego zdania wyrazić w inny sposób. Dodatkowo nie jest on zupełnie dowolny. Ósmoklasista ma podany limit wyrazów, które może użyć i najczęściej podane słowo, które musi wykorzystać. Jeśli uczeń nie zna wymaganych konstrukcji lub wyrażeń, nie będzie w stanie wykonać transformacji w prawidłowy sposób. 

Parafrazy angielski – zasady – poznaj je.

Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać wykonując tego typu zadania podczas egzaminu ósmoklasisty!
 1. Upewnij się, że w lukę wpisujesz odpowiednią liczbę wyrazów.

Wyrazy to ciągi znaków oddzielone spacjami:

→ are – jedno słowo

→ are no – dwa słowa

→ isn’t – jedno słowo

→ has no – dwa słowa

→ hasn’t – jedno słowo

 1. Upewnij się, że w luce znajdują się wszystkie potrzebne słowa. Zwróć szczególną uwagę na:

→ przedimki (a, an, the)

This book is so interesting. SUCH

DOBRZE This is such an interesting book.

ŹLE This is such interesting book.

→ przyimki (for, in, on, to)

Peter sends e-mails on Mondays. E-MAIL

DOBRZE The e-mails are sent on Mondays.

ŹLE The e-mails are sent Mondays.

 1. Pamiętaj, aby słowa kluczowego użyć w niezmienionej formie.

→ Jeśli słowem kluczowym jest NOT, nie możesz użyć formy skróconej, czyli n’t.

They haven’t got a new house. NOT

DOBRZE They do not live in a new house.

ŹLE They don’t live in a new house.

 1. Upewnij się, że używasz czasownika w odpowiedniej liczbie/formie.

 Mr Smith is a biology teacher, not a history teacher.

Mr Smith _________________________________ biology, not history.

DOBRZE Mr Smith teaches biology, not history.

ŹLE Mr Smith teach biology, not history.

Their meeting with the team starts at 10 a.m. tomorrow. WITH

They are meeting with the team at 10 a.m. tomorrow.

 

Parafrazy angielski – zasady. E8 Jak parafrazować po angielsku?

Jeśli chcesz mieć pewność, że ta część egzaminu ósmoklasisty nie sprawi Ci problemu, musisz powtórzyć i przećwiczyć kluczowe zagadnienia. 

Proponujemy Ci materiał Transformacje i parafrazy do E8, w którym znajdziesz przystępne wyjaśnienia z przykładami stosowania najważniejszych struktur gramatycznych w języku angielskim oraz ćwiczenia powtórzeniowe. 

Zawiera on aż 540 transformacji i parafraz do E8! Podzielone one zostały na 7 zestawów gramatycznych:

 1. ZESTAW 1: Present Simple i Present Continuous
 2. ZESTAW 2: Past Simple i Past Continuous
 3. ZESTAW 3: Present Perfect i Past Simple
 4. ZESTAW 4: Future Simple
 5. ZESTAW 5: Conditionals (Okresy warunkowe)
 6. ZESTAW 6: Passive Voice (Strona bierna)
 7. ZESTAW 7: Reported Speech (Mowa zależna)

Każdy zestaw zawiera szybką powtórkę dotyczącą danego zagadnienia, różnorodne ćwiczenia i klucz z poprawnymi odpowiedziami. Skorzystaj i zdaj egzamin ósmoklasisty śpiewająco!

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

E8 Jak parafrazować po angielsku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry