Zaimki nieokreślone SOME i ANY

Zaimki nieokreślone SOME i ANY

Zaimki nieokreślone SOME i ANY

Angielskie rzeczowniki rzadko kiedy występują samodzielnie. Zazwyczaj są poprzedzone jakimś słówkiem. Aby opanować stosowanie w praktyce m.in. zaimków nieokreślonych czy przedimków należy, poza posiadaniem wiedzy teoretycznej na ten temat, dużo ćwiczyć. Poznaj „some” i „any”!

SOME

„Some” używamy z rzeczownikami policzalnymi (ale tylko w liczbie mnogiej) i z rzeczownikami niepoliczalnymi.

  • w zdaniach twierdzących,
  • w pytaniach z prośbą lub propozycją.
 1.  Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (np. books – książki, pens – długopisy, chairs – krzesła) some tłumaczymy jako kilka, niektóre. 

There are some pens on your desk. Na twoim biurku jest kilka długopisów. 

2. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi (np. time – czas, money – pieniądze, water – woda, tea – herbata)some tłumaczymy jako trochę, nieco.

I have got some time. Mam trochę czasu.

3.  W zdaniach pytających, wyrażających prośbę lub propozycję.

Do you want some tea? Chcesz trochę herbaty?

Can I have some cookies? Czy mogę dostać kilka ciasteczek?

Z tematyką stosowania zaimków nieokreślonych nierozerwalnie związana jest umiejętność rozróżniania rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Jak rozpoznawać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, kiedy stosować określniki „some”, „any”, wiele różnorodnych ćwiczeń – to wszystko znajdziesz w Niezbędniku Czwartoklasisty.

Przypominamy – do ugruntowania wiedzy w praktyce niezbędne jest wykonywanie ćwiczeń o różnym poziomie trudności. Ćwicząc systematycznie Twoje dziecko lepiej zapamięta wszystkie zasady!

ANY

„Any” używamy z rzeczownikami policzalnymi (ale tylko w liczbie mnogiej) i z rzeczownikami niepoliczalnymi.

  • w zdaniach przeczących,
  • w pytaniach generalnych.
 1. W zdaniach przeczących any tłumaczymy jako żaden, ani trochę.

There aren’t any boys in the room. W pokoju nie ma żadnych chłopców.

I have’t got any time. Nie mam ani trochę czasu.

2. W zdaniach pytających any tłumaczymy jako jakiś, trochę, choć trochę.

Have you got any brothers? Czy masz jakiś braci?

Have you got any money? Czy masz choć trochę pieniędzy?

ĆWICZENIE

Przeczytaj poniższy tekst, podkreśl i popraw wszystkie błędy. Jest ich aż 10!

Today is Friday. I am very happy, because I am spending time with my best friend – Kate. We have any biscuits in the table and any orange juice in the fridge. There aren’t a fruits. Kate is eating some apple and I am eating any cake. It’s dinner time. Marta hasn’t got many time. She has got the new dog. The dog is cute. I haven’t got a animals. And what about you – have you got some pets?

***

Określniki ilości typu trochę, kilka, jakiś, żaden itd. niewątpliwie przydają się w codziennej komunikacji, ale ich znajomość jest także wymagana na każdym egzaminie z języka angielskiego. Chcesz mieć pewność, że Twoje dziecko lub uczniowie stosują je w poprawny sposób? Wszystkie niezbędne informacje dotyczące SOME i ANY znajdziesz w tej prezentacji:

Wszystko o zaimkach nieokreślonych SOME i ANY! – prezentacja, wyjaśnienia, przykłady, ćwiczenia, klucz

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

Prawidłowe odpowiedzi do ćwiczenia:

Today is Friday. I am very happy, because I am spending time with my best friend – Kate. We have some biscuits on the table and some orange juice in the fridge. There aren’t any fruits. Kate is eating an apple and I am eating a cake. It’s dinner time. Marta hasn’t got much time. She has got a new dog. The dog is cute. I haven’t got any animals. And what about you – have you got any pets?

 

Zaimki nieokreślone SOME i ANY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry