Podstawa programowa – angielski klasa 5

podstawa programowa angielski klasa 5

Podstawa programowa - angielski klasa 5

Sprawdź, jakie zagadnienia z języka angielskiego musi opanować dziecko będąc w 5 klasie szkoły podstawowej.

W lewej kolumnie poniższej tabeli zamieściliśmy listę zagadnień/tematów, które są omawiane w 5 klasie szkoły podstawowej (podstawa programowa angielski klasa 5), a w prawej – tytuł i numer zeszytu ćwiczeń English is Simple, w którym znajdziesz wyjaśnienia i ćwiczenia dotyczące danego tematu. 

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje utrwalenia wiadomości, powtórki przy sprawdzianem czy po prostu chce się nauczyć więcej, skorzystaj z wybranego zeszytu English is Simple!

Możesz też skorzystać ze wszystkich zeszytów – to najlepsza opcja! Zamów zeszyty w pakiecie, a otrzymasz dodatkowo plansze i plakaty edukacyjne oraz możliwość uzyskania pomocy w pracach domowych z angielskiego dla swojego dziecka!

Podstawa programowa – angielski klasa 5​ a zawartość zeszytów English is Simple. Wybierz zeszyt dla swojego dziecka!

KLASA 5
 
  
PODSTAWA PROGRAMOWA
Zeszyty ENGLISH IS SIMPLE
Zakres materiału z klasy 3, 4 oraz: 
  
Gramatyka
 
Czas teraźniejszy – Present Simple (twierdzenia, pytania, przeczenia).Countries & Nationalities (nr 2)
Czasownik to be i have got My House (nr 1)
Czas teraźniejszy – Present Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia).My City (nr 6)
Przysłówki częstotliwości i ich pozycja zdaniu.Telling the Time (nr 4)
Konstrukcja going to – zamierzenia, intencje.Food (nr 9)
Czasownik to be – formy przeszłe (twierdzenia, pytania, przeczenia).About People (nr 7)
Czasowniki modalne: should, must.Jobs (nr 8)
Tryb rozkazujący.Food (nr 9)
Konstrukcja Let’s.Food (nr 9)
Pytajniki who, which, why.Hobbies (nr 3)
Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych.Hobbies (nr 3)
Rodzajnik określony the.My School (nr 5)
Forma dzierżawcza (dopełniacz saksoński).Health (nr 11)
Zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia.Health (nr 11)
Określniki some, any.My School (nr 5)
Liczebniki porządkowe.Health (nr 11)
Przyimki czasu i miejsca.Telling the time (nr 4)
Liczba mnoga rzeczowników (rzeczowniki regularne i nieregularne).Food (nr 9)
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.My School (nr 5)
Pytania how many, how much.My School (nr 5)
Konstrukcje czasownikowe z -ing.My City (nr 6)
  
Słownictwo
 
Kalendarz – godziny.Telling the Time (nr 4)
Człowiek (części ciała, uczucia i emocje).About People (nr 7)
Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia).My House (nr 1)
Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne).My School (nr 5)
Praca (czynności związane z wykonywanym zawodem).Jobs (nr 8)
Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, przybory kuchenne i stołowe).Food (nr 9)
Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie).My City (nr 6)
Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata).Travelling (nr 10)
Kultura (muzea, koncerty).My City (nr 6)
Sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy).Hobbies (nr 3)
Zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna).Health (nr 11)
Świat przyrody (pogoda i zjawiska atmosferyczne, krajobraz).Nature & Weather (nr 12)
Kraje, narodowości i języki.Countries & Nationalities (nr 2)
Położenie geograficzne. Flagi.Countries & Nationalities (nr 2)
  
Dodatkowo
 
Present Simple vs Present Continuous – porównanie dwóch czasów teraźniejszych.Travelling (nr 10)
Present Simple vs Past Simple – porównanie dwóch czasów prostych, teraźniejszego i przeszłego. Nature & Weather (nr 12)
  

 

Podstawa programowa – angielski klasa 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry