Podstawa programowa – angielski klasa 4

podstawa programowa angielski klasa 4

Podstawa programowa - angielski klasa 4

Sprawdź, jakie zagadnienia z języka angielskiego musi opanować dziecko będąc w 4 klasie szkoły podstawowej.

W lewej kolumnie poniższej tabeli zamieściliśmy listę zagadnień/tematów, które są omawiane w 4 klasie szkoły podstawowej (podstawa programowa angielski klasa 4), a w prawej – tytuł i numer zeszytu ćwiczeń English is Simple, w którym znajdziesz wyjaśnienia i ćwiczenia dotyczące danego tematu. 

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje utrwalenia wiadomości, powtórki przy sprawdzianem czy po prostu chce się nauczyć więcej, skorzystaj z wybranego zeszytu English is Simple!

Możesz też skorzystać ze wszystkich zeszytów – to najlepsza opcja! Zamów zeszyty PDF w pakiecie, a otrzymasz dodatkowo plakaty edukacyjne do nauki słownictwa i gramatyki oraz możliwość uzyskania pomocy w pracach domowych z angielskiego dla swojego dziecka!

Podstawa programowa – angielski klasa 4 a zawartość zeszytów English is Simple. Wybierz zeszyt dla swojego dziecka!

KLASA 4

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Zeszyty ENGLISH IS SIMPLE

Zakres materiału z klasy 3 oraz: 

Gramatyka

 
Czasownik to be – formy teraźniejsze (twierdzenia, pytania, przeczenia).Numbers & Colours – nr 1
Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia).People & Places – nr 3
Czasownik modalny can (twierdzenia, pytania, przeczenia).Calendar & Weather – nr 11 
Zdania twierdzące w czasie Present Simple.Daily Routines & Sports – nr 6 
Podstawowe przysłówki częstotliwości (always, never, often, usually) i ich pozycja w zdaniu twierdzącym.Daily Routines & Sports – nr 6
Konstrukcja there is, there are (twierdzenia, pytania, przeczenia).This is My Home – nr 4
Zaimki wskazujące this/that, these/those.I like My School – nr 7
Regularna liczba mnoga rzeczowników.My Favourite Food – nr 9
Rodzajnik nieokreślony a/an.My Family & Friends – nr 2
Pytajniki where, when, what, how, who.Me & My Things – nr 5
Zaimki osobowe.Numbers & Colours – nr 1
Przymiotniki dzierżawcze.My Family & Friends – nr 2 
Czasowniki like, love, want.Animals – nr 8
Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no.Daily Routines & Sports – nr 6
Spójniki – and, because, but, so, or.Calendar & Weather – nr 11 
Przyimki miejsca i kierunku np. (do domu, ze szkoły, na, w, nad, pod, przed, za, obok).This is My Home – nr 4
Przyimki czasu (w poniedziałek, w maju, o godzinie 7, rano).Calendar & Weather – nr 11

Słownictwo

 
Liczebniki główne od 1 – 100.Numbers & Colours – nr 1
Kolory.Numbers & Colours – nr 1
Kalendarz – dni tygodnia, miesiące, pory roku.Calendar & Weather – nr 11
Podstawowe czasowniki i przymiotniki.Me & My Things – nr 5
Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, ubranie).Me & My Things  – nr 5
Dom (miejsce zamieszkania, nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu).This is My Home – nr 4
Szkoła (wyposażenie klasy i zawartość piórnika).I like My School – nr 7
Praca (popularne zawody).People & Places – nr 3
Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, wakacji i ferii).My Family & Friends – nr 2; Holidays & Free Time – nr 10; Daily Routines & Sports – nr 6
Żywienie (artykuły spożywcze, owoce, warzywa, nazwy głównych posiłków).My Favourite Food – nr 9
Świat przyrody (zwierzęta domowe i dzikie).Animals – nr 8
Pojęcia globalne – kontynenty, kraje i narodowości.Holidays & Free Time – nr 10

Dodatkowo

 
Środki transportu, komunikacja miejska i słownictwo związane z nowoczesnymi technologiami. Vehicles & Technology – nr 12
Present Continous vs Present Simple – porównanie dwóch czasów teraźniejszych. Vehicles & Technology – nr 12
Podstawa programowa – angielski klasa 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry