Past Simple – szybka powtórka

past simple powtórka

Past Simple - szybka powtórka przed sprawdzianem lub kartkówką

Najważniejsze informacje o czasie Past Simple w pigułce, przedstawione w sposób zwięzły, ułatwiający zapamiętywanie. To niezbędny materiał przed każdym testem, kartkówką czy sprawdzianem z angielskiego. Zapoznaj się!

KIEDY UŻYĆ CZASU PAST SIMPLE?

Używamy go mówiąc o wydarzeniach, które miały miejsce (dokonały się) w określonym czasie w przeszłości. Czyli – informujemy, kiedy coś się stało.
Skupiamy się na tym, że dana czynność (lub kilka kolejnych czynności) została wykonana i zakończona.

JAKIE SĄ OKREŚLENIA CZASU DLA PAST SIMPLE?

Yesterday – wczoraj
Last week/month/year – w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku
A week/month/year ago – tydzień/miesiąc/rok temu
In (2010, etc.) – w roku (2010, itp.)
10 minutes/one hour/100 years ago – dziesięć minut/godzinę/100 lat temu
Czas wykonania czynności może być podany wprost w zdaniu lub może wynikać z kontekstu, w jakim zdanie zostało użyte. Używamy przy tym konkretnych określeń czasu, np. wczoraj, dwa dni temu, trzy tygodnie temu.

JAK BUDOWAĆ ZDANIA TWIERDZĄCE?

Zdanie tworzymy przez następujące połączenie: podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu).
Przykłady:
He met Rafał yesterday. – On spotkał wczoraj Rafała.
They walked in the park yesterday. – Oni wczoraj spacerowali po parku.

JAK BUDOWAĆ ZDANIA PYTAJĄCE?

Pytania tworzymy przez następujące połączenie: operator did + podmiot + czasownik + reszta zdania.
Przykłady:
Did you eat pizza yesterday? – Czy jadłeś wczoraj pizzę?
Did he play football yesterday? – Czy on grał wczoraj w piłkę nożną?

JAK BUDOWAĆ ZDANIA PRZECZĄCE?

Przeczenie tworzymy przez następujące połączenie: podmiot + operator didn’t + czasownik + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu).
Przykłady:
He didn’t play football yesterday. – On nie grał wczoraj w piłkę w piłkę nożną.
I didn’t watch TV two days ago. – Nie oglądałem telewizji dwa dni temu.

NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy poprzez zastosowanie czasowników w II formie, które dzielimy na czasowniki regularne i nieregularne.
CZASOWNIKI REGULARNE – dodajemy końcówkę -ed lub -d, np. cook – cooked (gotowałem/-am), watch – watched (oglądałem/-am).
CZASOWNIKI NIEREGULARNE – przybierają bardzo różne formy – trzeba się ich nauczyć na pamięć, np. run – ran (biegłem/-am), buy – bought (kupowałem/- am).

Więcej wyjaśnień, zasad i cwiczeń na temat czasu Past Simple znajdziesz w następujących materiałach:

Past Simple z czasownikiem „to be” (klasa 6)

Past Simple z operatorem „did” (klasa 6)

Past Simple vs Past Continuous (klasa 6)

Past Simple vs Present Perfect (klasa 6)

Past Simple – karty pracy (klasa 5-6)

Present Simple vs Past Simple (klasa 5)

Past Simple (klasa 5)

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Past Simple – szybka powtórka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry