Past Simple i Present Perfect – różnice

past simple present perfect różnice

SZYBKA POWTÓRKA: Czas Present Perfect a Past Simple – różnice

W tłumaczeniu na język polski często nie ma różnicy między czasami Present Perfect a Past Simple. Aby użyć właściwego czasu musisz zwrócić uwagę na kontekst i zdecydować, czy dana czynność została zakończona czy też ma związek z teraźniejszością.

Czas Past Simple opisuje czynność dokonaną (zakończoną w przeszłości), natomiast czas Present Perfect czynność, która miała miejsce w przeszłości, a jej skutki są widoczne w teraźniejszości lub czynność lub okres czasu, o których mowa, jeszcze trwają. W przypadku czasu Present Perfect istnieje związek z teraźniejszością. Można powiedzieć, że czas ten służy do opisywania czynności na pograniczu przeszłości i teraźniejszości.   

Porównaj poniższe zdania.

A: Have you spoken to Daniel yet? Czy rozmawiałeś już z Danielem?

(Skupiamy się na samej czynności rozmowy, a nie na czasie, w którym została wykonana czynność, dlatego używamy czasu Present Perfect.)

B: Yes, I have. I met him yesterday. Tak, spotkałem się z nim wczoraj.

(Krótką odpowiedź dopasowujemy do czasu, w którym było zadane pytanie. Drugie zdanie opisuje czynność zakończoną w przeszłości, dlatego używamy czasu Past Simple.)

A: And what did he say? I co powiedział?

(Pytanie odnosi się do zdarzenia zakończonego w przeszłości, czyli spotkania, dlatego używamy czasu Past Simple.)

B: He has broken his arm. Złamał rękę. Daniel ma obecnie złamaną rękę i to właśnie chcemy powiedzieć.

(Nacisk położony jest na zdarzenie, które miało miejsce w przeszłości i jego skutki są widoczne w teraźniejszości.)

Podsumujmy:

Czasu ………………………. używamy, gdy chcemy wyrazić, że dane zdarzenie z przeszłości zostało zakończone i minęło. Natomiast za pomocą czasu ……………………. podkreślamy, że dane zdarzenie, które miało miejsce w przeszłości, ma zauważalne skutki w teraźniejszości.

Aby lepiej poznać: past simple present perfect różnice polecamy:
Czas Present Perfect – karty pracy

Do przećwiczenia czasu Present Perfect i utrwalenie wszystkich jego zawiłości polecamy karty pracy – Present Perfect.

Zawartość:

 • zastosowanie czasu Present Perfect
 • budowa zdań twierdzących w czasie Present Perfect
 • typowe określniki czasu: ever/never; since/for; already/yet/just
 • tworzenie pytań i przeczeń
 • różnice pomiędzy “have been” a “have gone”
 • czas Present Perfect a czas Past Simple
 • klucz z poprawnymi odpowiedziami do każdej karty pracy
 • punktacja do każdej karty pracy

Skorzystaj z tych kart pracy, aby już zawsze wiedzieć, kiedy stosować czas Present Perfect!

Czas Past Simple – karty pracy

Z kolei do ugruntowania znajomości czasu Past Simple polecamy karty pracy – Past Simple.

Zawartość:

 • zasady tworzenia czasowników regularnych i nieregularnych w II formie stosowanej w czasie Past Simple
 • budowa zdań twierdzących w czasie Past Simple
 • użycie czasownika: ”to be” w czasie Past Simple – zdania twierdzące, przeczenia i pytania
 • tworzenie pytań i przeczeń z użyciem operatora “did”
 • ćwiczenie umiejętności zadawania pytań z zaimkami pytającymi where, when, what, who
 • udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym krótkich odpowiedzi
 • opisywanie czynności wykonywanych w przeszłości
 • poprawianie błędnych wypowiedzi
 • klucz z poprawnymi odpowiedziami do każdej karty pracy
 • punktacja do każdej karty pracy

Skorzystaj z tych kart pracy, aby już zawsze wiedzieć, kiedy stosować czas Past Simple!

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Poprawna odpowiedź:

Czasu Past Simple używamy, gdy chcemy wyrazić, że dane zdarzenie z przeszłości zostało zakończone i minęło. Natomiast za pomocą czasu Present Perfect podkreślamy, że dane zdarzenie, które miało miejsce w przeszłości, ma zauważalne skutki w teraźniejszości.

 

Past Simple i Present Perfect – różnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry