Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2019/2020. Znamy już terminy ferii zimowych, przerw świątecznych oraz zakończenia roku szkolnego.

Początek roku szkolnego 2019/2020 przypada 1 września 2019. 

Zimowa przerwa świąteczna będzie trwała od 23 do 31 grudnia 2019.

Ferie zimowe 2020 r.:

  • 13 – 26 stycznia – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
  • 20 stycznia – 2 lutego – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 27 stycznia – 9 lutego – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  • 10 – 23 lutego – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się 9 kwietnia, a zakończy 14 kwietnia 2020.

Zakończenie roku szkolnego będzie miało miejsce 27 czerwca 2020 r. 

Pamiętaj, że zakończenie roku w klasach najwyższych w szkołach ponadpodstawowych jest zawsze wcześniej i w roku szkolnym 2019/2020 zostało wyznaczone na 24 kwietnia 2020.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor szkoły lub placówki może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następującym wymiarze:

  • do 6 dni — w przypadku szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
  • do 10 dni — w przypadku liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Przewiń do góry