Jak zrozumieć polecenia do zadań w języku angielskim?

polecenia do zadań angielski

Jak zrozumieć polecenia do zadań w języku angielskim?

„Co tu trzeba zrobić?” Czy często słyszycie to pytanie? Czy Wasze dzieci / uczniowie także mają problem ze zrozumieniem poleceń w języku angielskim?

Czy czasami zastanawialiście się od czego to zależy, że w jednych podręcznikach polecenia napisane są w języku polskim, a w innych w języku angielskim? Dlaczego nie można napisać ich w obu językach? To pytania, które mi jako mamie i nauczycielce języka angielskiego od razu się nasuwają.

Czasami dziecko od razu automatycznie zaczyna wykonywać ćwiczenie, ponieważ patrząc na nie domyśla się co trzeba zrobić. Co jednak, jeśli w starszych klasach pojawią się polecenia bardziej złożone, dwuetapowe? Nie zawsze przecież da się „zgadnąć” o co w ćwiczeniu chodzi. Jeśli Ciebie też ten temat zastanawia i chcesz pomóc dzieciom rozumieć polecenia po angielsku zapraszam do lektury, a potem do wykonania ćwiczenia. Jeśli jesteś nauczycielem możesz też wykorzystać ten materiał do zrobienia specjalnej lekcji w swojej klasie.

Polecenia do zadań – język angielski

Polecenia podstawowe:

Choose – wybierz

Fill in / complete – uzupełnij

Write – napisz

Rewrite – przepisz / napisz ponownie

Read – przeczytaj

Answer the questions – odpowiedz na pytania

Label – podpisz

Mark – zaznacz

Underline – podkreśl

Use – użyj

Match – dopasuj

Add – dodaj

Circle – zakreśl

Describe – opisz

Indicate – wskaż

Make – stwórz

Translate – przetłumacz

Rearrange – przestaw / ułóż

 
Pozostałe słówka często występujące w poleceniach:

Sentences – zdania

Affirmative sentences – zdania twierdzące

Negative sentences – zdania przeczące

Questions – pytania

Words – słówka

Verb – czasownik

Noun – rzeczownik

Adjective – przymiotnik

Adverb – przysłówek

Answers – odpowiedzi

Short answers – krótkie odpowiedzi

Missing – brakujące

In brackets – w nawiasach

Box – ramka

Right / correct answers – poprawne odpowiedzi

Description – opis

Gaps – luki

Below – poniżej

Above – powyżej

According to – zgodnie z

 

Polecenia do zadań w ćwiczeniach – język angielski

Exercise 1 / Ćwiczenie 1

Translate these sentences into Polish.

Przetłumacz poniższe polecenia na język polski.

  1. Complete the sentences with the verbs in brackets in the Present Perfect tense.

…………………………………………………………………

  1. Rearrange the words to make questions and sentences in the Present Simple tense.

…………………………………………………………………

  1. Complete the sentences with the appropriate answers a, b or c.

…………………………………………………………………

Exercise 2 / Ćwiczenie 2

Translate these sentences into English.

Przetłumacz poniższe polecenia na język angielski.

  1. Uzupełnij zdania w czasie Present Continuous używając słówek z ramki.

…………………………………………………………………

  1. Udziel krótkich odpowiedzi na poniższe pytania.

…………………………………………………………………

  1. Dopasuj słowa do ich definicji.

…………………………………………………………………

Zapraszam także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Jak zrozumieć polecenia do zadań w języku angielskim?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry