Wyrażanie opinii po angielsku

Wyrażanie opinii po angielsku opinie po angielsku

Jak wyrażać opinie w języku angielskim w różnych sytuacjach?

Wyrażanie opinii po angielsku – jak wyrażać opinie w języku angielskim w różnych sytuacjach? Poznaj przydatne słówka i zwroty wraz z przykładami.

Umiejętność wyrażania swoich opinii po angielsku

Umiejętność wyrażania swoich opinii po angielsku może być bardzo przydatna podczas sprawdzianów i egzaminów językowych. Często bowiem wymaga się od uczniów prezentowania własnych opinii na różne tematy, takie jak kultura, edukacja, polityka i wiele innych. 

Przykładowo, w części pisemnej egzaminów językowych, uczniowie często muszą tworzyć eseje lub opisy na różne tematy, wymagające od nich wyrażania swoich opinii. Umiejętność wyrażania swoich opinii po angielsku może pomóc uczniom w pisaniu bardziej złożonych i przekonywających tekstów.

Sposoby wyrażania opinii po angielsku

Oto kilka sposobów, w jakie możesz wyrażać swoje opinie po angielsku:

 1. Użyj zwrotów, które wyrażają twoje zdanie:
 • In my opinion… (Moim zdaniem…)
 • I believe that… (Wierzę, że…)
 • Personally, I think that… (Osobiście myślę, że…)
 • From my point of view… (Z mojego punktu widzenia…)

2. Użyj formy trybu przypuszczającego:

 • I would say that… (Powiedziałbym, że…)
 • I might suggest that… (Może sugerowałbym, że…)
 • It could be argued that… (Można by twierdzić, że…)
 • One could argue that… (Można by argumentować, że…)

3. Wykorzystaj przymiotniki:

 • I think the movie was amazing! (Myślę, że film był niesamowity!)
 • The book was boring in my opinion. (Moim zdaniem książka była nudna.)

4. Użyj strony biernej:

 • It is widely believed that… (Powszechnie uważa się, że…)
 • It has been said that… (Mówi się, że…)
 • It is often argued that… (Często argumentuje się, że…)

5. Użyj wyrażeń, które zwiększają lub zmniejszają siłę Twojego zdania:

 • I absolutely love this song. (Absolutnie uwielbiam tę piosenkę.)
 • I kind of like this book. (Tak trochę podoba mi się ta książka.)
 • I strongly disagree with this opinion. (Stanowczo nie zgadzam się z tą opinią.)
Jakie jeszcze zwroty dotyczące wyrażania opinii po angielsku mogą Ci się przydać?

Kolejne przydatne (np. na egzaminie z języka angielskiego) zwroty dotyczące wyrażania opinii W FORMIE PISEMNEJ to między innymi:

 1. Wprowadzenie opinii:
 • In my opinion… (Moim zdaniem…)
 • Personally, I think that… (Osobiście uważam, że…)
 • As far as I’m concerned… (Jeśli o mnie chodzi…)

2. Wyrażanie zgody lub niezgody:

 • I completely agree/disagree with… (Całkowicie zgadzam się/nie zgadzam się z…)
 • I partially agree/disagree with… (Częściowo zgadzam się/nie zgadzam się z…)
 • I tend to agree/disagree with… (Raczej zgadzam się/nie zgadzam się z…)

3. Podkreślanie ważności opinii:

 • It is essential/crucial/vital to… (Istotne/kluczowe jest, aby…)
 • It is imperative that… (Konieczne jest, aby…)
 • It cannot be denied that… (Nie można zaprzeczyć, że…)

4. Wskazywanie powodów lub uzasadnienie opinii:

 • The reason why I think this is because… (Powód, dla którego tak uważam, to…)
 • This is due to the fact that… (To wynika z faktu, że…)
 • What I mean by this is… (Co mam na myśli, to…)

5. Zakończenie opinii:

 • To sum up/in conclusion… (Podsumowując…)
 • All in all… (Ogólnie…)
 • In summary… (Podsumowując…)
Przykładowa opinia

Oto przykładowa opinia na temat filmów z cyklu Harry Potter:

In my opinion, the Harry Potter films are fantastic. The attention to detail in the sets, costumes, and special effects is truly impressive, and the cast brings the characters to life in a way that is both faithful to the books and unique to the movies. The stories themselves are thrilling and captivating, and the themes of friendship, bravery, and standing up against injustice are as relevant today as ever. Overall, I think the Harry Potter films are a true masterpiece of cinema that will continue to inspire and delight audiences for years to come.

Pamiętaj, żeby używać różnych zwrotów, aby pokazać swoją umiejętność wyrażania opinii w różnych kontekstach i sytuacjach. Dodatkowo, ważne jest, aby wyrażać swoją opinię w sposób jasny i logiczny, używając odpowiednich słów i konstrukcji gramatycznych.

Podsumowując, umiejętność wyrażania swoich opinii po angielsku może pomóc uczniom w uzyskaniu lepszych wyników na egzaminach językowych i rozwijaniu ich ogólnych kompetencji językowych, co buduje m.in. pewność siebie.

Ćwiczenia na konkretnych przykładach 

Chcesz przećwiczyć na konkretnych przykładach umiejętność wyrażania opinii i próśb oraz udzielanie rad po angielsku? Skorzystaj z numeru 7 Niezbędnika Siódmoklasisty i brzmij jak native speaker!

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Wyrażanie opinii po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry