U lekarza po angielsku

u lekarza po angielsku

U lekarza - przydatne słówka i zwroty

Sprawdź słówka i zwroty przydatne podczas umawiania wizyty u lekarza, podczas badania, a także dotyczące zaleceń lekarskich. U lekarza po angielsku – zapraszamy!
1.     At the reception:
 • I would like to make an appointment to see a doctor. Chciałbym umówić się na wizytę u lekarza.
 • I would like to see a doctor. Chciałbym porozmawiać z lekarzem.

Oto przykładowe odpowiedzi, które możemy usłyszeć:

 • Do you have medical insurance? Czy ma Pan/Pani ubezpieczenie zdrowotne?
 • Do you have …? Czy ma Pan/Pani…?
 • Is it urgent? Czy to pilne?
 • Please, take a seat. Proszę usiąść.
 • The doctor is ready to see you. Lekarz na Pana/Panią czeka.
3. Being examined:
 • Can I…? Czy mogę…?
 • Please, get on the scale. Proszę wejść na wagę.
 • Open your mouth, please./Cough, please. Proszę otworzyć usta/zakaszleć.
 • Where does it hurt? Gdzie Pana/Panią boli?
 • I am going to take your temperature/blood pressure/pulse. Zmierzę Pana/Pani temperaturę/ciśnienie/puls.
 • Your temperature/blood pressure/pulse is… Pana/Pani temperatura/ciśnienie/puls jest…
3. Seeing the doctor:
 • What is it that brings you in? Co Pana/Panią do mnie sprowadza?
 • What hurts you? Co Pana/Panią boli?
 • How can I help you? What is the matter? Jak mogę pomóc? W czym problem?
 • How long have you been feeling like this? Jak długo się Pan/Pani tak czuje?
 • Do you take any medicines? Czy bierze Pan/ Pani leki?
 • Does it hurt when…? Czy boli, kiedy…?
 • Do you have any allergies? Czy ma Pan/Pani jakieś alergie?

 

 • I have got a sore throat/fever/pain/headache. Mam bolące gardło/gorączkę/ból/ból głowy.
 • I have a pain in Boli mnie…
 • I have been feeling tired/depressed. Od jakiegoś czasu czuje się zmęczony/przygnębiony.
 • Four days/a week/two weeks. Cztery dni/tydzień/dwa tygodnie.
 • Yes, I take…/No, I do not. Tak, biorę…/Nie, nic nie biorę.
 • Yes, it does./No, it does not. Tak, boli./Nie, nie boli.
4. Treatment and advice
 • You will need to see a specialist. Będzie Pan/Pani musiał/a spotkać się z lekarzem specjalistą.
 • I am going to prescribe you… Przepiszę Panu/Pani…
 • Do not… Proszę nie robić…
 • Take … once/twice/three times a day. Proszę brać… raz/dwa razy/trzy razy dziennie.
 • You should stop smoking. Powinien Pan/Powinna Pani przestać palić.
 • You should be more active. Powinien Pan/Powinna Pani być bardziej aktywny/a.
 • You should take a rest. Powinien Pan/Powinna odpocząć.
Useful vocabulary – u lekarza po angielsku

appointment – wizyta u lekarza, blood test – badanie krwi, examination – badanie, medicine – lekarstwo, needle – igła, pill – pigułka, prescription – recepta, scale – waga, sick note – zwolnienie lekarskie, symptom – objaw, syringe – strzykawka, syrup – syrop, urgent – pilny

Więcej zwrotów, słówek, dialogów po angielsku niezbędnych podczas rozmów o zdrowiu, znajdziesz w zeszycie HEALTH

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

U lekarza po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry