Słówka i przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Słówka i przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Słówka i przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Poznaj słówka i przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego! Oto lista, którą powinieneś dobrze znać zanim przystąpisz do egzaminu!

Przejrzeliśmy dla Ciebie wszystkie arkusze egzaminacyjne z ostatnich 5 lat i na tej podstawie stworzyliśmy poniższe zestawienie (znajdziesz w nim czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki oraz przydatne zwroty gotowe do wykorzystania na egzaminie). 

Słówka i przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

 
Słówka na egzamin ósmoklasisty z angielskiego
Czasowniki

To accept – akceptować

To admire – podziwiać

To advertise – reklamować

To advise – radzić, doradzać

To agree – zgadzać się

To allow – pozwalać

To analyse – analizować

To announce – ogłaszać, obwieszczać

To apologize – przepraszać

To appear – pojawiać się

To appreciate – doceniać

To arrive – przyjechać, przylecieć, dotrzeć gdzieś

To ask – zapytać

To ask for – poprosić o coś

To attend – uczęszczać

To attract – przyciągać

To be back / to come back – wrócić

To be curious – być ciekawym

To be impressed – być pod wrażeniem

To be proud of – być dumnym z kogoś / czegoś

To be well known – być dobrze znanym

To become – stawać się kimś

To begin – zacząć

To book – rezerwować

To borrow – pożyczać od kogoś

To break up with somebody – zerwać z kimś

To call / to ring – dzwonić

To cancel – odwołać, unieważnić

To carry – nosić

To cause problems – powodować problemy

To celebrate – świętować

To check – sprawdzać

To check in – zameldować się np. w hotelu

To check out – wymeldować się np. z hotelu

To choose – wybierać

To collect – zbierać

To comment – komentować

To compare – porównywać

To compete – konkurować

To complain – narzekać, skarżyć się, składać reklamację

To complete – ukończyć

To complete – uzupełnić

To concentrate – koncentrować się

To contain – zawierać

To control – kontrolować

To cooperate – współpracować

To correct – poprawić, skorygować

To create – tworzyć, kreować

To criticise – krytykować

To crush – rozbić

To damage – zniszczyć

To decide – decydować

To delete – usunąć

To deliver – dostarczać

To describe – opisywać

To design – projektować

To develop – rozwijać

To disagree – nie zgadzać się

To disappear – zniknąć

To disappoint – rozczarować

To disturb – przeszkadzać

To dream – marzyć, śnić

To employ – zatrudniać

To encourage – zachęcać

To enter – wejść

To exchange – wymienić

To expect – oczekiwać

To explain – wyjaśnić

To explore – zwiedzać, badać

To express an opinion – wyrażać opinię

To express worry – wyrażać niepokój

To fail – nie zdać

To feel annoyed – być złym, poirytowanym

To feel guilty – czuć się winnym

To fill – wypełnić

To film – filmować

To find out – dowiedzieć się czegoś

To finish / to end – kończyć

To follow somebody – podążać za kimś

To forget – zapomnieć

To get better – poprawić się

To get into trouble – wpadać w kłopoty

To give – dawać, podawać

To give advice – dawać radę

To give an opinion – wyrazić opinię

To give tips – dawać wskazówki

To grow – rosnąć, uprawiać

To guess – zgadywać

To have an argument / to argue – kłócić się

To have fun – dobrze się bawić

To hope – mieć nadzieję

To identify – identyfikować

To imagine – wyobrażać sobie

To include – włączać, wliczać, zawierać

To inform – informować

To inspire – inspirować

To interview – przeprowadzać wywiad

To introduce – przedstawiać

To invite – zapraszać

To join – dołączyć

To joke – żartować

To keep fit – być wysportowanym, trzymać formę

To keep in touch – być w kontakcie

To laugh – śmiać się

To leave – wyjść, opuścić

To lend – pożyczać (coś komuś)

To look after somebody – opiekować się kimś

To look at – patrzeć na, przyglądać się

To look for – szukać

To make a mess – robić bałagan

To make sure – upewnić się

To manage – dawać radę, radzić sobie

To match – pasować

To mean – znaczyć

To meet – spotkać, poznać

To mention – wspomnieć

To miss e.g. a bus – spóźnić się na, np. autobus

To notice – zauważyć

Czasowniki cd.

To offer – oferować, proponować

To order – zamówić

To pass – zdać

To point – wskazywać

To post – publikować, umieszczać (np. na stronie internetowej)

To prefer – woleć, preferować

To promise – obiecywać

To protect – chronic

To publish – publikować

To punish – karać

To purchase – kupować

To raise e.g. money – zbierać, np. pieniądze

To reach – osiągać

To realise – uświadomiać sobie (coś)

To receive – otrzymywać

To recommend – polecać, rekomendować

To register – zarejestrować się

To remove – usunąć

To renovate – remontować

To repeat – powtórzyć

To replace – zastąpić

To reply – odpowiadać

To report – zgłaszać

To require – wymagać

To rescue – ratować

To return – zwrócić

To review – powtarzać, uczyć się np. do egzaminu

To reward – nagrodzić

To run a company – prowadzić firmę

To run away – uciekać

To save – oszczędzać

To seem – wydawać się, wyglądać na

To select – wybrać, wyselekcjonować

To separate – rozdzielić, oddzielić

To share – dzielić się

To show – pokazać

To sign a contract – podpisać umowę

To sign up – zapisać się

To solve – rozwiązać

To steal – kraść

To suggest – sugerować

To support – wspierać

To surprise – zaskoczyć, zrobić niespodziankę

To survive – przetrwać

To take care of – dbać o coś / kogoś

To take part – wziąć udział

To take place – mieć miejsce, odbywać się

To text a message – wysłać wiadomość

To try – próbować

To try again – spróbować ponownie

To try out – wypróbować

To turn back – zawrócić

To type – pisać (na komputerze)

To understand – rozumieć

To volunteer – zgłosić się na ochotnika

To wait – czekać

To warn – ostrzegać

To wish – życzyć sobie lub komuś

To worry – martwić się

***

NIEZBĘDNIK ÓSMOKLASISTY 

pomoże ósmoklasistom w rozwoju umiejętności językowych i przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

  • Chciałbyś poćwiczyć użycie słownictwa w kontekście?
  • A może oprócz słownictwa zależy Ci na powtórzeniu do egzaminu gramatyki?
  • Ewentualnie potrzebujesz potrenować tworzenie wypowiedzi pisemnej?
  • Albo transformacje i parafrazy językowe to Twoja piętra achillesowa? 

Nie martw się! Mamy dla Ciebie wyjątkową pomoc: Niezbędnik Ósmoklasisty! Z Niezbędnikiem opanujesz wszystkie umiejętności wymagane podczas egzaminu z języka angielskiego! Dowiedz się więcej!

***

Rzeczowniki

Accident – wypadek

Accommodation – zakwaterowanie

Activity – czynność

Adventure – przygoda

Advertisement / advert / add – reklama, ogłoszenie

Advice – rada

Amusement park – park rozrywki

Announcement – zawiadomienie, ogłoszenie

Appointment – wizyta (najczęściej u lekarza)

Attention – uwaga, zainteresowanie

Audience – publiczność, widownia

Award – nagroda (rzecz lub pieniądze dawane w nagrodę)

Buyer – kupujący

Challenge – wyzwanie

Chance – szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi)

Charity – dobroczynność, organizacja charytatywna

Childhood memories – wspomnienia z dzieciństwa

Choice – wybór

Competition – konkurencja

Conditions – warunki

Construction – budowa, budowanie (proces budowania czegoś)

Conversation – rozmowa

Course – kurs

Customer – klient

Description – opis

Disappointment – rozczarowanie

Discount – rabat, zniżka

Dish – potrawa, danie

Dream – marzenie, sen

Duration – czas trwania

Emergency – nagły wypadek, sytuacja awaryjna

Enemy – wróg

Equipment – sprzęt, wyposażenie

Exhibition – wystawa

Experience – doświadczenie

Fear – strach, lęk

Film – film

ID card – dowód osobisty / dokument tożsamości

Imagination – wyobraźnia

Ingredient – składnik

Interview – wywiad

Invention – wynalazek

Invitation – zaproszenie

Joke – żart

Label – etykieta

Leaflet – ulotka

Level – poziom

Listener – słuchacz

Rzeczowniki cd.

Main character – główny bohater

Meeting – spotkanie

Member – członek, np. załogi / drużyny

Message – wiadomość

Monument – posąg

Notice – notatka, informacja

Opponent – przeciwnik

Order – zamówienie

Owner – właściciel

Participant – uczestnik

Performance – przedstawienie

Permission – pozwolenie

Possibility – możliwość

Prize – nagroda, wygrana

Progress – postęp

Promise – obietnica

Protection – ochrona

Reader – czytelnik

Recipe – przepis

Renovation – remont

Reply – odpowiedź

Review – recenzja

Reward – nagroda

Rule – zasada

Schedule – harmonogram

Sculpture – rzeźba

Seller – sprzedający

Skill – umiejętność

Speaker – głośnik; mówca / prelegent

Suggestion – sugestia

Support – wsparcie

Surface – powierzchnia

Surprise – niespodzianka

Thank-you note – krótki list z podziękowaniem

Tool – narzędzie

Volunteer – wolontariusz

Warning – ostrzeżenie

Wish – życzenie

Przymiotniki i przysłówki

Abroad – za granicą

Appropriate – właściwy, odpowiedni

Available – dostępny

Comfortable – wygodny

Completely – całkowicie

Expected – oczekiwany

Fair – sprawiedliwy

Free of charge – za darmo, bezpłatnie

Immediately – natychmiast, od razu

Important – ważny

Impossible – niemożliwy

Independent – niezależny

Instead – zamiast

Possible – możliwy

Prohibited – niedozwolony, zakazany

Recent / latest – niedawny, ostatni

Similar – podobny

Suddenly – nagle

Unexpected – nieoczekiwany

Unfair – niesprawiedliwy

Unfortunately – niestety

Useful – użyteczny, przydatny

Przyimki

Against – przeciwko

Along – wzdłuż, po

Among – pośród, wśród

Przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

As a result – w rezultacie

As soon as – tak szybko jak

Be careful – być ostrożnym

Be surrounded by – być otoczony czymś

Best regards – Z poważaniem (forma zakończenia, np. emaila)

Both – oba, obaj, obie, oboje

Do a favour – wyświadczyć przysługę

Do you mind if I ….? – Czy miałbyś coś przeciwko, jeśli … ?

Don’t give up – nie poddawaj się

Due to sth … – dzięki czemuś … / z powodu czegoś …

During – w trakcie, podczas (używany przed rzeczownikiem)

Extra – dodatkowy

For example – na przykład

For safety reasons – dla bezpieczeństwa

Good job! – Dobra robota!

Good luck! – Powodzenia!

Good point! – Dobra uwaga!

Help yourself! – Poczęstuj się Częstuj się! / Proszę bardzo, ależ proszę

Here you are – proszę (używamy podając coś komuś)

How about (sth) …? – co powiesz (na) …?

However – jednakże

In case of … – w przypadku …

In memory of … – ku pamięci …

In the middle of … – w środku czegoś …

It’s very kind of you. – To bardzo miło z Twojej strony.

Let me … – pozwól mi …

My pleasure – przyjemność po mojej stronie

Never mind – nieważne, mniejsza z tym; nic nie szkodzi

Nice to meet you. – Miło Cię poznać.

Over there – tam (wskazując na jakieś miejsce)

Sounds great! – Brzmi super!

Take your time. – Nie spiesz się.

That’s true. – To prawda.

To be able to – być w stanie (coś robić)

To be afraid of – obawiać się czegoś

To be angry at – być złym na coś

To be angry with – być złym na kogoś

To be bored – być znudzonym

To be glad – być zadowolonym, szczęśliwym

To be responsible for – być odpowiedzialnym za

To be saved by – zostać ocalonym przez kogoś

To be scared of – bać się czegoś

To be sure – być pewnym

To charge for sth … – pobierać opłatę za coś…

To charge sb for sth – policzyć komuś za coś

To cover e.g. costs – pokryć, np. koszty

To have access to – mieć dostęp do …

To make a mistake – popełniać błąd

To play a joke on somebody – robić komuś kawał

What a pity! – Jaka szkoda!

What a shame! –  Jaka szkoda!

What do you mean? – Co masz na myśli?

What’s wrong? – Co się stało?

While – w trakcie, podczas (używany przed czasownikiem)

You’re right – masz rację

You’re wrong – jesteś w błędzie

You’re welcome. – proszę bardzo, nie ma za co (używamy jako odpowiedź na „thank you”)

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas lista (Słówka i przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego) pomoże Ci w przygotowanych do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i że zdasz egzamin śpiewająco! Życzymy powodzenia!

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Słówka i przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry