Czas Present Simple vs Present Continuous

present simple vs present continuous

Najlepsze wskazówki dotyczące używania czasów Present Simple i Present Continuous

Angielska gramatyka nie jest czymś łatwym, ale bez niej właściwe posługiwanie się językiem angielskim nie będzie możliwe. Bez dobrej znajomości tych dwóch podstawowych czasów teraźniejszych dziecko nie będzie w stanie opanować dalszych, bardziej skomplikowanych reguł gramatycznych.

Poniżej przedstawiamy wskazówki, które pomogą dziecku w rozróżnieniu i zrozumieniu czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous.

CZAS PRESENT SIMPLE
 1. Używasz, mówiąc o czynnościach rutynowych, powtarzających się; o stanach, czynnościach stałych; opisując cechy ludzi i przedmiotów; znane prawdy i fakty.
 2. Składa się z rzeczownika, czasownika i reszty zdania. I live in Poland. Mieszkam w Polsce. Do czasownika w III osobie liczby pojedynczej (he, she, it) zawsze dodajesz końcówkę „s”. Np. She lives in Poland. Ona mieszka w Polsce.
 3. Często występuje z określeniami czasu, tj. often, usually, always, sometimes, never, every day, once a week, 3 times a year.
 4. Przykłady:
 • I often visit my granny in the summer. Często odwiedzam moją babcię w lecie.
 • I live in London. Mieszkam w Londynie.
 • Anna has got brown hair. Anna ma brązowe włosy.
 • Earth goes around the Sun. Ziemia krąży wokół Słońca.
CZAS PRESENT CONTINUOUS
 1. Używasz, gdy mówisz o czynnościach, które mają miejsce w danej chwili, gdy o nich mówisz.
 2. Składa się z czasownika „to be” w odpowiedniej formie i z czasownika głównego z końcówką „ing”.
 3. Często występuje z określeniami czasu, tj. at the moment, now, today, at present, this week, this month.
 4. Przykłady:
 • They are eating dinner now. Oni jedzą teraz obiad.
 • My brother is playing football at the moment. Mój brat gra w tej chwili w piłkę.
ĆWICZENIE

Popraw błędy w poniższym tekście. Jest ich 17.

Hi! My name are Peter and I is 13 years old. I goes to school on weekdays. Usually I spend five hours at school, and then I goes home to have dinner. After dinner I does my homework. When I has some free time I watches TV or plays computer games. I also like chatting online with my friends.

It is Friday today so I doesn’t have to go to school tomorrow. Right now I are listening to my favourite music. I is at home with my sister and my parents. My sister am watching a film. She are also talking to her friends on chat. My mum is cooks dinner. She are making spaghetti. My dad is readding a newspaper. It am a nice evening.

I jak poszło?

Więcej wskazówek, wyjaśnień i ćwiczeń dotyczących różnic pomiędzy tymi dwoma czasami znajdziesz w zeszycie „Vehicles & Technology”. Mając ten zeszyt pod ręką, obydwa czasy nie będą stanowiły dla dziecka żadnego problemu!

Skorzystaj ze wskazówek i ćwiczeń

POLECAMY CI TAKŻE KARTY PRACY:

Czas Present Simple

Czas Present Continuous

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Czas Present Simple vs Present Continuous

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry