Podstawa programowa – angielski klasa 7

podstawa programowa angielski klasa 7

Podstawa programowa - angielski klasa 7

Sprawdź, jakie zagadnienia z języka angielskiego musi opanować dziecko będąc w 7 klasie szkoły podstawowej.

W lewej kolumnie poniższej tabeli zamieściliśmy listę zagadnień/tematów, które są omawiane w 7 klasie szkoły podstawowej (podstawa programowa angielski klasa 7), a w prawej – tytuł i numer zeszytu ćwiczeń English is Simple, w którym znajdziesz wyjaśnienia i ćwiczenia dotyczące danego tematu. 

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje utrwalenia wiadomości, powtórki przy sprawdzianem czy po prostu chce się nauczyć więcej, skorzystaj z wybranego zeszytu English is Simple!

Możesz też skorzystać ze wszystkich zeszytów – to najlepsza opcja! Zamów zeszyty w pakiecie, a otrzymasz od razu 10 zeszytów ćwiczeń w aktywnym i zwykłym PDF z nagraniami dla uczniów 7 klasy, które pomogą im w rozwoju umiejętności językowych i przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

Podstawa programowa – angielski klasa 7​ a zawartość zeszytów English is Simple. Wybierz zeszyt dla swojego dziecka!

KLASA 7

PODSTAWA PROGRAMOWA
ZESZYTY ENGLISH IS SIMPLE
Zakres materiału z klasy 3, 4 i 5 i 6 oraz: 
Gramatyka:
 
Wyrażanie przyszłości i zamiarów – czasy: Future Simple, Present Continuous i konstrukcja be going to.Mówienie o przyszłości, planach i zamiarach (konstrukcja „be going to”, czas Future Simple, czas Present Continuous). (nr 2)
Porównanie czasów teraźniejszych: Present Simple i Present Continuous.Porównanie czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous oraz Present Perfect. (nr 1)
Porównanie czasów przeszłych: Past Simple i Past Continuous.Porównanie czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous oraz Present Perfect. (nr 1)
Czas Present Perfect i typowe dla niego określniki czasu (ever, never, always, already, just, yet).Porównanie czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous oraz Present Perfect. (nr 1)
Czasowniki modalne: can/can’t, could/couldn’t, must/mustn’t, should/shouldn’t.CZASOWNIKI MODALNE: may, might, can / can’t, could /couldn’t, must / mustn’t / needn’t, ought to / should / shouldn’t. (nr 5)
Nieregularne przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI (stopień wyższy i najwyższy, przymiotniki z końcówką -ed i -ing, przysłówki z quite, very, really). (nr 6)
Porównania z użyciem konstrukcji z as …… as.Porównania z „as … as”, „too”, either”. (nr 8 klasa 6)
Zaimki nieokreślone – some/any/no + thing, body, one, where.ZAIMKI NIEOKREŚLONE rozpoczynające się od słówek: some- / any- / no- / every-, a kończące się na: -thing / -body / -one / -where. (nr 3)
Spójniki w zdaniu.SPÓJNIKI and, but, or, because, so, while, when, during, before, after oraz although, however, despite. (nr 9)
Zdania warunkowe I typu.Tryby warunkowe typu „0” i „1”. (nr 7)
Konstrukcje czasownikowe z „–ing”, „to” i bezokolicznikiem bez „to”.Konstrukcje czasownikowe z -ing.
Czasowniki: do, make, take.Użycie czasowników „make”, „do”, „take” i „have”. (nr 8)
Słownictwo:
 
Czasowniki frazalne (get, look, take, break, make, put, bring, come give).CZASOWNIKI ZŁOŻONE (phrasal verbs) z czasownikami come, get, go, look, put oraz take. (nr 4)
Wyrażanie opinii, planów, zamiarów.Wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa. Wyrażanie swojej opinii, pytanie kogoś o opinię. Prośba o radę, udzielenie rad. (nr 7)
Jedzenie i jego składniki.JEDZENIE i jego składniki,, jedzenie na zewnątrz, zamawianie jedzenia, kupowanie jedzenia, pieniądze, metody płatności, opis posiłków. (nr 5)
Różne formy transportu, podróżowanie.Różne formy transportu, podróżowanie, dawanie wskazówek, miejsca w mieście, opisy obrazków, kartka z wakacji. (nr 2)
Spędzanie wolnego czasu, wakacje.Spędzanie WOLNEGO CZASU, hobby, czynności na dworzu, przymiotniki opisujące aktywności, wakacje. (nr 4)
Zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki.ZDROWIE, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki. (nr 3)
Pogoda, krajobrazy.Elementy krajobrazu miejskiego i wiejskiego. (nr 7 klasa 6)
W kinie, typy filmów.W KINIE – film, typy fimów, zawody filmowe, kręcenie filmów. (nr 9)
Komputery, smartphony i inne nowoczesne codzienne przedmioty.KOMPUTERY, smartphony i inne nowoczesne codzienne przedmioty. (nr 6)
Opis wyglądu i osobowości człowieka, opis ubrań.CZŁOWIEK – opis wyglądu i osobowości, charakteru człowieka, opis ubrań, uczucia i  emocje. (nr 1)
Uczucia i emocje.CZŁOWIEK – opis wyglądu i osobowości, charakteru człowieka, opis ubrań, uczucia i  emocje. (nr 1)
Prośba o radę, udzielenie rady.Wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa. Wyrażanie swojej opinii, pytanie kogoś o opinię. Prośba o radę, udzielenie rad. (nr 7)
Wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa.Wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa. Wyrażanie swojej opinii, pytanie kogoś o opinię. Prośba o radę, udzielenie rad. (nr 7)
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia)W każdym numerze
Dodatkowo:
 
Zdania warunkowe II typu.Tryby warunkowe typu „2”. (nr 8)
Strona bierna.STRONA BIERNA z Present Simple i Past Simple. (nr 10) 
Pisanie notatek, emaili, zaproszeń, listów, ogłoszeń itp.Pisanie notatek, emaili, zaproszeń, listów, ogłoszeń itp. (nr 10)

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

Podstawa programowa – angielski klasa 7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry