Another, other i different – różnice

Another other different różnice

Problematyczne słówka - another, other i different

Sprawdź, czym różnią się od siebie słowa „another”, „other” i „different” i dowiedz się, jak ich poprawnie używać.

ANOTHER

Określenie „another” stosujemy w liczbie pojedynczej rzeczowników policzalnych. Słowo to oznacza kolejny, następny, jeszcze jeden albo (jakiś) inny. „Another” używamy, gdy nie mamy na myśli żadnej konkretnej osoby czy rzeczy, np.

• Do you want another drink? – Chesz jeszcze jeden napój?

• I have lost another key. – Zgubiłem kolejny klucz.

• Do you have another speaker? That one doesn’t work. – Czy masz inny głośnik? Ten nie działa.

OTHER

Słówko „other” najczęściej używamy z liczbą mnogą lub z rzeczownikami niepoliczalnymi. Oznacza ono inne, inni, np.

• Do you have this dress in other colours? – Czy macie tą sukienkę w innych kolorach?

• Do you have any other friends? – Masz jakichś innych przyjaciół?

• Other people say you are a nice person. – Inni ludzie mówią, że jesteś miłą osobą.

Zapamiętaj! Określenie „other” stawiamy przed rzeczownikami.

DIFFERENT

Określenie „different” również oznacza różne, inne, inni. W przeciwieństwie do słowa „other” nastawione jest na pokazanie różnicy. Będziemy go więc używać chcąc pokazać różnicę pomiędzy osobami lub rzeczami, np.

• Anna is different from her mum. – Anna jest inna niż jej mama?

• Can I see a different house? – Czy mogę zobaczyć inny dom?

• I can’t go. I have different plans. – Nie mogę iść. Mam inne plany.

UWAGA! Słówko „different” (inne, różne) to przeciwieństwo słowa „similar” (podobne).

A teraz zapraszamy do wykonania krótkiego ćwiczenia.

Exercise 1/Ćwiczenie 1

Complete the sentences with “another”, “other” or “different” in the correct form. Uzupełnij zdania słowami „another”, „other” lub „different” w odpowiedniej formie.

1. I like Tom, but on the ………………………………… hand, he can be also very rude sometimes.

2. We must find a ………………………………… house. We need more rooms!

3. Jack says that his ………………………………… neighbours are much nicer.

4. I will tell you this ………………………………… time.

5. All the ………………………………… students have already left home on holiday.

6. The teacher gave her ………………………………… chance to pass the test.

7. These siblings look alike but they are so ………………………………… .

8. I only like comedies. I don’t like ………………………………… films.

9. I’ve just bought ………………………………… pair of trainers. I have too many of them now.

10. Can I ask for a ………………………………… room? This one is dirty.

Problematycznych słówek i zwrotów w języku angielskim jest znacznie więcej. Jeżeli chcesz wiedzieć kiedy ich używać i czym się różnią od siebie:

ZAJRZYJ DO NIEZBĘDNIKA 7-KLASISTY! W każdym numerze Niezbędnika znajdziesz wyjaśnienia problematycznych słówek i zwrotów oraz ćwiczenia utrwalające różnicę miedzy nimi. 

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego! 

Another, other i different – różnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry