Podstawa programowa – angielski klasa 6

podstawa programowa angielski klasa 6

Podstawa programowa - angielski klasa 6

Sprawdź, jakie zagadnienia z języka angielskiego musi opanować dziecko będąc w 6 klasie szkoły podstawowej.

W lewej kolumnie poniższej tabeli zamieściliśmy listę zagadnień/tematów, które są omawiane w 6 klasie szkoły podstawowej (podstawa programowa angielski klasa 6), a w prawej – tytuł i numer zeszytu ćwiczeń English is Simple, w którym znajdziesz wyjaśnienia i ćwiczenia dotyczące danego tematu.

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje utrwalenia wiadomości, powtórki przy sprawdzianem czy po prostu chce się nauczyć więcej, skorzystaj z wybranego zeszytu English is Simple!

Możesz też skorzystać ze wszystkich zeszytów – to najlepsza opcja! Zamów zeszyty w pakiecie, a otrzymasz dodatkowo GRATIS zestaw kart do gry „Przeciwieństwa” do nauki najważniejszych angielskich przymiotników, czasowników i phrasal verbs oraz możliwość uzyskania pomocy w pracach domowych z angielskiego dla swojego dziecka!

Podstawa programowa – angielska klasa 6​ a zawartość zeszytów English is Simple. Wybierz zeszyt dla swojego dziecka!

PODSTAWA PROGRAMOWA ANGIELSKI KLASA 6

ZESZYTY ENGLISH IS SIMPLE

Zakres materiału z klasy 3, 4 i 5 oraz:

 

Słownictwo

Gramatyka

Tytuł zeszytu English is Simple

Numer

Szkoła (wyposażenie szkoły i klasy, rozkład zajęć, miejsca w szkole, przedmioty i przybory szkolne).

Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous – powtórka; budowanie zdań z użyciem czasowników: love, like, hate, enjoy oraz konstrukcji don’t mind.

Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous

1

Praca (czynności związane z wykonywanym zawodem, miejsca pracy).

Konstrukcje used to do sth, be used to doing sth i get used to doing sthStopniowanie przymiotników – powtórka.

Konstrukcja used to

2

Żywność (dania, przepisy kulinarne, smaki, posiłki, sprzęty kuchenne), czasowniki dotyczące przyrządzania posiłków oraz nazwy opakowań produktów spożywczych.

Konstrukcje have to i czasowniki modalne must, can, need, should, stosowanie czasownika modalnego shall.

Czasowniki modalne

3

Zdrowie (dolegliwości i choroby, organy i narządy wewnątrz ciała, symptomy dolegliwości).

Czas przeszły Past Simple z „to be” (twierdzenia, pytania, przeczenia) + pytania otwarte + konstrukcja there was/there were.

Czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be 

4

Kultura (święta, obrzędy), sztuka i muzyka.

Czas przeszły Past Simple z operatorem „did” (twierdzenia, pytania, przeczenia) + pytania otwarte, czasowniki regularne i nieregularne.

Czas przeszły Past Simple z operatorem did

5

Świat przyrody (określenia i zwroty dotyczące części ciała zwierząt, cech zwierząt i ich zwyczajów, środowiska i krajobrazu).

Czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia)

Czas przeszły Past Continuous 

6

Elementy krajobrazu miejskiego i wiejskiego.

Porównanie czasów przeszłych Past Simple vs. Past Continuous, stosowanie when i while.

Porównanie czasów Past Simple vs. Past Continuous

7

Nowe technologie (komputer, Internet, telefon).

Określenia few/little, a few/a little. Zaimki względne who, whom, whose. Porównania z użyciem zwrotów too, enough oraz as … as …

Określniki ilościowe

8

Środki komunikacji i komunikacja w różnych sytuacjach (zapraszanie, dziękowanie, przepraszanie, pytanie o pozwolenie, zakazy, rozmowa o ludziach i rzeczach). E-mail, ogłoszenie, zaproszenie.

Przysłówki sposobu, zaimki zwrotne, zaimki dzierżawcze

Przysłówki sposobu, zaimki zwrotne i dzierżawcze

9

Aktywności związane z przygodami, przeżywanie przygód (w zoo, w wesołym miasteczku, na kempingu) i emocje z nimi związane.

Czas przyszły Future Simple (twierdzenia, pytania, przeczenia)

Czas przyszły Future Simple

10

Kosmos, astronomia, układ słoneczny, znaki zodiaku.

Czas Present Perfect (zasady, budowa, kiedy stosować, typowe słowa)

Czas Present Perfect

11

Życie w mieście (rodzaje budynków, atrakcje w mieście, miasta duże i małe (city vs town), elementy krajobrazu miejskiego.

Czas Present Perfect vs Past Simple – porównanie czasów

Porównanie czasów Present Perfect vs Past Simple 

12

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!
Podstawa programowa – angielski klasa 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry