Past Simple i Past Continuous – różnice

Past Simple Past Continuous różnice

Past Simple vs Past Continuous – szybka powtórka

Past Simple oraz Past Continuous to dwa podstawowe czasy przeszłe. Jakie są między nimi różnice?
Past Simple i Past Continuous – różnice
Porównaj dwa poniższe zdania.
  1. Ann was doing her homework when her brother arrived. / Anna odrabiała lekcje, kiedy jej brat przyjechał.
  2. Ann did her homework and then she went to the cinema. / Anna odrobiła lekcje, a potem poszła do kina.
Czym te zdania się różnią od siebie?

W pierwszym zdaniu został użyty czas Past Continuous, ponieważ dotyczy ono czynności niezakończonej (niedokonanej). Zdanie to informuje nas o tym, że w momencie, gdy przyjechał brat Anny, ona była w trakcie odrabiania lekcji. Nie wiemy, czy skończyła odrabianie lekcji czy też nie.

Z kolei w drugim zdaniu został użyty czas Past Simple. Zdanie to mówi o tym, że Anna odrobiła lekcje i dopiero wtedy poszła do kina, czyli w tym przypadku mówimy o czynności zakończonej (dokonanej). Do mówienia o czynnościach przeszłych zakończonych używamy właśnie czasu Past Simple.

To jest podstawowa różnica między tymi dwoma czasami.

Porównaj kolejną parę zdań.
  1. I was fixing my computer and singing when… / Naprawiałem komputer i śpiewałem, kiedy …
  2. I fixed my computer. / Naprawiłem komputer.
Czym te zdania się różnią od siebie?

 W pierwszym przypadku opisujemy tło jakiegoś zdarzenia, okoliczności, w których to zdarzenie miało miejsce, stąd użycie czasu Past Continuous. W drugim przypadku mówimy o samym zdarzeniu – naprawieniu komputera – dlatego użyty został czas Past Simple.

Uwaga! Czasu Past Continuous nie używamy z czasownikami oznaczającymi uczucia. Np.

Poprawnie: I hated chemistry at school. / W szkole nienawidziłem chemii.

Niepoprawnie: I was hating chemistry at school.

Teraz wykonaj krótkie ćwiczenie (Past Simple i Past Continuous – różnice).

Zakreśl poprawną formę czasownika w każdym z poniższych zdań.

  1. It rained / was raining while I had / was having dinner.
  2. I broke / was breaking my leg while I skied / was skiing.
  3. She drank / was drinking coffee while Daria still slept / was still sleeping.
  4. Robert talked / was talking to a friend when I walked / was walking in.
  5. The sun shone / was shining when I woke up / was waking up.

Szczegółowe porównanie tych dwóch czasów oraz zasady dotyczące ich stosowania, które pomogą Ci w zrozumieniu różnic między tymi czasami, a także ćwiczenia, dzięki którym będziesz bez problemu stosował oba te czasy w praktyce, znajdziesz w Niezbędniku Szóstoklasisty.

Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous – klasa 6

Porównanie czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous oraz Present Perfect – klasa 7

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Past Simple i Past Continuous – różnice

Jedna myśl na “Past Simple i Past Continuous – różnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry