Must, should, have to – zasady w pigułce

Czasowniki modalne must have to should

Must, should, have to - zasady w pigułce

Czasowniki modalne to bolączka każdego ucznia. Jak zapamiętać czym różnią się od siebie „have to” i „must” (must have to różnica)? Kiedy używamy czasownika „should”? Z kolei nauczyciele bardzo lubią ten temat, więc często pojawia się na sprawdzianach. Trzeba być niezwykle czujnym, żeby nie popełnić błędu. Jednym słowem każde dziecko wcześniej czy później będzie musiało poznać czasowniki modalne.

Różnica między HAVE TO a MUST

Czasowniki MUST i HAVE TO w języku polskim znaczą „musieć” (czyli dokładnie to samo). 

Podstawową różnicą między nimi jest źródło, z którego pochodzi przymus.

 MUST stosujemy, mówiąc o naszej wewnętrznej potrzebie zrobienia czegoś.

I must be punctual. Muszę być punktualny. (bo to wg mnie dobra cecha, moja własna potrzeba).

 HAVE TO używamy do wyrażania narzuconego nam obowiązku.

I have to be punctual. Muszę być punktualny. (bo wymaga ode mnie tego regulamin szkolny i moi nauczyciele)

SHOULD

SHOULD stosujemy do mówienia o czymś, co powinno zostać zrobione. Np.

  • You should stay at home, it’s a rainy day. Powinieneś zostać w domu, jest deszczowo.
  • I should be at home by 9:00 pm. Powinienem być w domu przed 21:00.

Should i must – zasady w pigułce

• Stosujemy po nich zawsze sam bezokolicznik bez ”to” (infinitive without „to”). Np. Should do/must do.

• Brzmią tak samo we wszystkich osobach. Np. I should/must, he should/must, they should/must.

• Przeczenie tworzymy, dodając “not”. Nie potrzebujemy do tego żadnych słówek pomocniczych. Np. I should not (shouldn’t). They must not (mustn’t).

• Pytanie tworzymy przez tzw. inwersję, czyli zamianę miejscami słówka should/must i osoby. Nie potrzebujemy do tego żadnych słówek pomocniczych. Np. Should I? Must we?

Uwaga! Must + not, czyli mustn’t oznacza NIE WOLNO.

Have to – zasady w pigułce

• Po „have to” stosujemy zawsze sam bezokolicznik bez „to” (infinitive without „to”). Np. Have to do, have to go

• Odmienia się przez osoby. I, you, we, they have to, she/he/it has to

• Przy tworzeniu przeczeń i pytań z użyciem „have to” potrzebujemy operatora „do”.

I don’t have to. He doesn’t have to. Do I have to? Does he have to?

Uwaga! Zwrotu „don’t have to”/”doesn’t have to” używamy, gdy chcemy powiedzieć, że czegoś nie muszę wykonać. Np.

I don’t have to go to school today. (Nie muszę dzisiaj iść do szkoły.)

She doesn’t have to go to school today. (Ona nie musi dzisiaj iść do szkoły.)

CHECKLISTA – JAKIE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z CZASOWNIKAMI MUST vs HAVE TO I SHOULD MUSI OPANOWAĆ DZIECKO

  1. Różnice między must i have to – w jakich przypadkach stosować te czasowniki
  2. Odmiana czasownika have to
  3. Reguły gramatyczne dotyczące stosowania czasowników must i should
  4. Przeczenia MUSTN’T i DON’T HAVE TO – co oznaczają i jak je poprawnie stosować
  5. Jak mówić o obowiązkach w czasie przeszłym, a jak w czasie przyszłym
  6. Tworzenie pytań i przeczeń z czasownikami modalnymi

Wszystkie te zagadnienia (wraz z ćwiczeniami) dotyczące czasowników „must”, „have to” (must have to różnica) i „should” znajdziesz w materiałach English is Simple. Skorzystaj, a z każdym sprawdzianem Twoje dziecko poradzi sobie śpiewająco!

Klasa 5:

Czasowniki modalne should, must i have to 

Klasa 6:

Czasowniki must, can, need, should, have to i shall 

Klasa 7:

Czasowniki modalne

Klasa 8:

Mówienie o możliwościach i prawdopodobieństwie w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Must, should, have to – zasady w pigułce

Jedna myśl na “Must, should, have to – zasady w pigułce

  1. Bardzo dobrze wytłumaczone. Zapomniałam wziąć ze sobą do mojej babci książki. A to jest jeszcze lepiej wytłumaczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry