Konstrukcja „be going to”

konstrukcja be going to

Konstrukcja "be going to"

„Be going to” to często używana konstrukcja w języku angielskim, dzięki której możemy mówić o naszych planach. Istnieje wiele możliwości mówienia o przyszłości w języku angielskim, między innymi właśnie „be going to”. Jak i kiedy używać tej konstrukcji?

KONSTRUKCJA „BE GOING TO”

Wyrażenia „be going to” używamy, jeśli mówimy o naszych planach na przyszłość. Zwrot ten ma dwa zastosowania.

• Po pierwsze, konstrukcji „be going to” używamy, mówiąc o planach, zamierzeniach na przyszłość, które są prawie pewne, np. I am going to visit my grandparents next weekend. Zamierzam odwiedzić moich dziadków w następny weekend.

• Po drugie, można też użyć „be going to”, kiedy mówimy o przewidywaniach, które są oparte na istniejących dowodach, np. Look at the clouds! It is going to rain. Spójrz na te chmury! Będzie padać.

Używając sformułowania „be going to”, pamiętajmy, że odmianie podlega jego człon „to be”. Reszta pozostaje niezmieniona niezależnie od osoby.

Odmiana „be going to” przez osoby:
I am going to …..
You are going to ……
He is going to …..
She is going to …….
It is going to …..
We are going to …….
You are going to …….
They are going to ……

Dowiedz się więcej o konstrukcji „be going to”

Ćwiczenia

Ułóż zdania z rozsypanki. Użyj konstrukcji „be going to”. Pamiętaj o odpowiedniej odmianie „to be”.

Przykład: You / play basketball. You are going to play basketball.

1. I / bake a cake ………………..……………..……………………..
2. We / go to the theatre ……………..…………..…………………………..
3. They / clean their house …………..…………..……………………………..
4. He / drive a car ……………………..…………..…………………..
5. My parents / stay in a hotel ……………..……………………………..

Dokończ poniższe zdania, używając konstrukcji „going to”. Pamiętaj o dodaniu odpowiedniej formy czasownika „to be”.

1. Be careful! The dog ………………………….. you. (bite)
2. The sky is grey. It ………………………….. . (rain)
3. Her hair is very long. She ………………………….. to the hairdresser. (go)
4. Look at this cat. It is really scared. It ………………………….. on the tree. (climb)
5. Oh, my God! The light is red, but this car ………………………….. . (not stop)

Więcej ćwiczeń dotyczących konstrukcji „be going to” znajdziesz w zeszycie English is Simple pt. FOOD. Skorzystaj!

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Konstrukcja „be going to”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry