„Do” czy „make” – oto jest pytanie!

kiedy do a kiedy make do czy mąkę

„Do” czy „make” oto jest pytanie!

Czasowniki „do” i „make” przysparzają uczniom wiele problemów, ponieważ oba te czasowniki tłumaczymy na język polski jako „robić”. Jaka jest więc między nimi różnica? Czy powinniśmy powiedzieć „do a cake” czy „make a cake” lub „do the ironing” czy „make the ironing”? Poniżej znajdziesz zasady, którymi powinieneś się kierować przy wyborze „do” lub „make” oraz poznasz najczęstsze kolokacje z tymi czasownikami.

DO

Czasownik „do” oznacza robienie czegoś w sensie działania, wykonywania jakiejś czynności.

„Do” bardzo często używamy do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się, np. do prac domowych: do the washing up – zmywać naczynia, do the shopping – robić zakupy.

Czasownik „do” jest czasownikiem nieregularnym. Jego druga forma brzmi „did”, a trzecia „done”: do – did – done.

I do the cleaning every Saturday. – Sprzątam w każdą sobotę.

I always do my homework after school. – Zawsze odrabiam pracę domową po szkole.

MAKE

Czasownik „make” stosujemy do opisywania czynności, w wyniku których coś powstaje, jest wytwarzane, a także przy reakcjach na coś, planach oraz decyzjach, np. make dinner– robić obiad, make a plan – tworzyć plan.

Czasownik „make” jest czasownikiem nieregularnym. Jego druga i trzecia forma brzmią „made”: make – made – made.

I will make a cake today. – Dzisiaj zrobię ciasto.

I will make the bed after breakfast. – Pościelę łóżko po śniadaniu.

Najczęściej spotykane kolokacje z „do”

the ironing – prasować

the cooking – gotować

the cleaning – sprzątać / czyścić

the washing up – zmywać naczynia

the gardening – wykonywać prace w ogrodzie

the laundry – robić pranie

the housework – robić prace w domu (sprzątanie, gotowanie itp)

homework – odrabiać pracę domową

business – robić interesy

a favour – wyświadczyć komuś przysługę

Najczęściej spotykane kolokacje z „make”

a mistake – popełnić błąd

money / millions / a fortune – zarabiać pieniądze

friends – zaprzyjaźniać się

a noise – robić hałas

a mess – robić bałagan

a difference – robić różnicę

plans – robić plany

a cake – robić ciasto

A teraz sprawdź się …

Uzupełnij zdania czasownikami „do” lub „make” w odpowiedniej formie.

 1. I must ……………………. my homework today.
 2. I would like to ……………………. a reservation.
 3. What can I ……………………. to help you?
 4. The best watches are ……………………. in Switzerland.
 5. Could you please ……………………. me a cup of coffee?
 6. I can ……………………. this exercise. It is easy!
 7. Do you like ……………………. crosswords?
 8. I have ……………………. progress since I met you.
 9. I would like to ……………………. an appointment with Doctor Huges.
 10. Anna must ……………………. this project for school.

Więcej kolokacji i ćwiczeń z „do” i „make” znajdziesz w:

Niezbędniku Siódmoklasisty oraz Niezbędniku Ósmoklasisty

Zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie zamieszczamy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

*****

Prawidłowe odpowiedzi:

 1. I must do my homework today.
 2. I would like to make a reservation.
 3. What can I do to help you?
 4. The best watches are made in Switzerland.
 5. Could you please make me a cup of coffee?
 6. I can do this exercise. It is easy!
 7. Do you like doing crosswords?
 8. I have made progress since I met you.
 9. I would like to make an appointment with Doctor Huges.
 10. Anna must do this project for school.
„Do” czy „make” – oto jest pytanie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry