Czasy angielskie w pigułce

czasy angielskie w pigułce

Czasy w języku angielskim – zestawienie

W języku angielskim istnieje 12 czasów gramatycznych. Głównie ze względu na tę imponującą ilość, opanowanie ich wydaje się być sporym wyzwaniem. Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich angielskich czasów wraz z podstawowymi informacjami na ich temat oraz przykładami. Mamy nadzieję, że pomoże ono uczniom w zapamiętaniu najważniejszych zasad i posłuży, w razie potrzeby, za ściągawkę przed sprawdzianem czy kartkówką, a nawet egzaminem.
Czasy angielskie w pigułce – lista
Czasy teraźniejsze
 • Czas Present Simple
 • Czas Present Continuous
 • Czas Present Perfect Simple
 • Czas Present Perfect Continuous
Czasy przeszłe
 • Czas Past Simple
 • Czas Past Continuous
 • Czas Past Perfect Simple
 • Czas Past Perfect Continuous
Czasy przyszłe
 • Czas Future Simple
 • Czas Future Continuous
 • Czas Future Perfect Simple
 • Czas Future Perfect Continuous

Jak widzisz, każdy czas przeszły, teraźniejszy lub przyszły może występować w czterech wariantach. Zatem, co łatwo policzyć, istnieje dwanaście czasów angielskich: cztery teraźniejsze, cztery przeszłe i cztery przyszłe.

 
SIMPLE
CONTINUOUS
PERFECT SIMPLE
PERFECT CONTINUOUS
PRESENT

I eat.

I’m eating.

I’ve eaten.

I’ve been eating.

PAST

I ate.

I was eating.

I had eaten.

I’d been eating.

FUTURE

I’ll eat.

I’ll be eating.

I’ll have eaten.

I’ll have been eating.

Czasy angielskie w pigułce – opis
Czasy teraźniejsze
PRESENT SIMPLE – I eat. DO/DOES
 • nawyki, czynności powtarzalne, przyzwyczajenia, np. I get up at 7.00 o’clock every day.
 • stany, sytuacje niezmienne, np. It often rains in October in Paris.
 • TIMETABLES: FUTURE, np. Our train leaves at 4.00 o’clock.
 • czasowniki statyczne, m.in. love, like, want, prefer.
Więcej informacji na temat czasu Present Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:            
PRESENT CONTINUOUS – I’m eating.
 • czynności wykonywane w chwili mówienia lub w okolicy czasu mówienia, np. I’m reading an interesting book.
 • czynności zaplanowane (prawie pewne) na najbliższą przyszłość, np. I’m visiting a doctor tomorrow.
 • zachowania innych, które nas irytują (ANNOYING) +ALWAYS, np. You’re always shouting at me!
Więcej informacji na temat czasu Present Continuous + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                 
PRESENT PERFECT SIMPLE – I’ve eaten.

HOW MANY/MUCH?

FACT ORIENTED

 • czynności, które odbyły się w nieokreślonym czasie w przeszłości, a ich skutki są widoczne w teraźniejszości, np. He has broken his arm.
 • doświadczenia ludzi lub ich brak, np. I have never been to Madrid.
 • kiedy okres czasu, o którym mowa, jeszcze się nie zakończył i sytuacja może ulec zmianie, np. I’ve written 2 emails this month.
 • czynności i stany o charakterze długotrwałym, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do tej pory, np. They have known each other for over 10 years.

FOR/SINCE

Ever, never, still, just, already, recently, lately, yet

Więcej informacji na temat czasu Present Perfect Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                    
PRESENT PERFECT CONTINUOUS – I’ll have been eating.

HOW LONG?

TIME ORIENTED

 • czynności o charakterze tymczasowym, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do tej pory, nacisk kładziemy na czas ich trwania, np. I’ve been writing these emails for 3 hours.

FOR/SINCE

Ever, never, still, just, already, recently, lately

 
Czasy przeszłe
PAST SIMPLE – I ate. DID
 • krótkie, zakończone w przeszłości czynności, np. I went to the cinema last Sunday.
 • czynności powtarzalne z przeszłości, np. She usually spent her holidays in the countryside.
Więcej informacji na temat czasu Past Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                     
PAST CONTINUOUS – I was eating.
 • czynności, które odbywały się w określonym przedziale czasu w przeszłości, np. She was preparing dinner yesterday in the evening.
 • kiedy mówimy, że jakaś czynność trwała w przeszłości i została przerwana przez inną, np. I was having a shower, when the phone rang.    
Więcej informacji na temat czasu Present Continuous + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                  
PAST PERFECT SIMPLE – I had eaten.
 • określa czynności, które wydarzyły się przed określonym momentem lub wydarzeniem w przeszłości, np. When I came to the cinema, the film had (already) started.       
PAST PERFECT CONTINUOUS – I’d been eating.
 • czynności, które trwały przed inną czynnością / wydarzeniem / momentem w przeszłości, nacisk kładziemy na czas ich trwania, np.  When I came to the cinema, my friend had been waiting for me for 1 hour.

PORÓWNANIE CZASÓW + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:  

 
Czasy przyszłe
FUTURE SIMPLE – I’ll eat.
 • decyzje podjęte w chwili mówienia, BEZ PLANÓW, np. I’m very tired. I will go to bed.
 • przewidywania przyszłości NIE OPARTE na dowodach (I think / maybe / probably), np. I suppose Mary will be at your birthday party.

Ponadto stosujemy ten czas, gdy:

 • oferujemy pomoc – It’s so hot. I will open the window.
 • obiecujemy, że coś zrobimy – I will call you tonight.
 • wyrażamy zgodę lub odmawiamy – Ok, I will do that!
 • prosimy kogoś o coś – Will you help me, please?
Więcej informacji na temat czasu Future Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:            
FUTURE CONTINUOUS – I’ll be eating.
 • czynności, które będą odbywały się w określonym momencie w przyszłości, np. Tomorrow at 7 pm I’ll be having dinner with my boss.

THIS TIME tomorrow / next week / next year    

FUTURE PERFECT SIMPLE – I’ll have eaten.
 • czynności, które w pewnym momencie w przyszłości będą już zakończone (DEADLINE), np. I’ll have finished my project by / before Sunday.
 • określenie, jaki okres czasu upłynie w danym momencie w przyszłości od momentu rozpoczęcia danej czynności, np. I will have lived in London for 5 years next month.                  
FUTURE PERFECT CONTINUOUS – I’ll have been eating.
 • gdy mówimy, że w pewnym momencie w przyszłości upłynie jakiś okres, w którym dana czynność będzie miała miejsce, np. In December I’ll have been working here for 10 years. 

 

Mamy nadzieję, że nasi zestawienie: czasy angielskie w pigułce pomoże Ci w skutecznej nauce gramatyki angielskiej i będzie doskonałą pomocą przed sprawdzianem lub egzaminem.

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Czasy angielskie w pigułce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry