Czasy w języku angielskim – zestawienie

Czasy w języku angielskim zestawienie

Czasy w języku angielskim – zestawienie

W języku angielskim istnieje 12 czasów gramatycznych. Głównie ze względu na tę imponującą ilość, opanowanie ich wydaje się być sporym wyzwaniem. Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich angielskich czasów wraz z podstawowymi informacjami na ich temat oraz przykładami. Mamy nadzieję, że pomoże ono uczniom w zapamiętaniu najważniejszych zasad i posłuży, w razie potrzeby, za ściągawkę przed sprawdzianem czy kartkówką, a nawet egzaminem.
Czasy w języku angielskim
Czasy teraźniejsze
 • Czas Present Simple
 • Czas Present Continuous
 • Czas Present Perfect Simple
 • Czas Present Perfect Continuous
Czasy przeszłe
 • Czas Past Simple
 • Czas Past Continuous
 • Czas Past Perfect Simple
 • Czas Past Perfect Continuous
Czasy przyszłe
 • Czas Future Simple
 • Czas Future Continuous
 • Czas Future Perfect Simple
 • Czas Future Perfect Continuous

Jak widzisz, każdy czas przeszły, teraźniejszy lub przyszły może występować w czterech wariantach. Zatem, co łatwo policzyć, istnieje dwanaście czasów angielskich: cztery teraźniejsze, cztery przeszłe i cztery przyszłe.

 
SIMPLE
CONTINUOUS
PERFECT SIMPLE
PERFECT CONTINUOUS
PRESENT

I eat.

I’m eating.

I’ve eaten.

I’ve been eating.

PAST

I ate.

I was eating.

I had eaten.

I’d been eating.

FUTURE

I’ll eat.

I’ll be eating.

I’ll have eaten.

I’ll have been eating.

Czasy w języku angielskim – zestawienie
Czasy teraźniejsze
PRESENT SIMPLE – I eat. DO/DOES
 • nawyki, czynności powtarzalne, przyzwyczajenia, np. I get up at 7.00 o’clock every day.
 • stany, sytuacje niezmienne, np. It often rains in October in Paris.
 • TIMETABLES: FUTURE, np. Our train leaves at 4.00 o’clock.
 • czasowniki statyczne, m.in. love, like, want, prefer.
Więcej informacji na temat czasu Present Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:            
PRESENT CONTINUOUS – I’m eating.
 • czynności wykonywane w chwili mówienia lub w okolicy czasu mówienia, np. I’m reading an interesting book.
 • czynności zaplanowane (prawie pewne) na najbliższą przyszłość, np. I’m visiting a doctor tomorrow.
 • zachowania innych, które nas irytują (ANNOYING) +ALWAYS, np. You’re always shouting at me!
Więcej informacji na temat czasu Present Continuous + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                 
PRESENT PERFECT SIMPLE – I’ve eaten.

HOW MANY/MUCH?

FACT ORIENTED

 • czynności, które odbyły się w nieokreślonym czasie w przeszłości, a ich skutki są widoczne w teraźniejszości, np. He has broken his arm.
 • doświadczenia ludzi lub ich brak, np. I have never been to Madrid.
 • kiedy okres czasu, o którym mowa, jeszcze się nie zakończył i sytuacja może ulec zmianie, np. I’ve written 2 emails this month.
 • czynności i stany o charakterze długotrwałym, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do tej pory, np. They have known each other for over 10 years.

FOR/SINCE

Ever, never, still, just, already, recently, lately, yet

Więcej informacji na temat czasu Present Perfect Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                    
PRESENT PERFECT CONTINUOUS – I’ll have been eating.

HOW LONG?

TIME ORIENTED

 • czynności o charakterze tymczasowym, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do tej pory, nacisk kładziemy na czas ich trwania, np. I’ve been writing these emails for 3 hours.

FOR/SINCE

Ever, never, still, just, already, recently, lately

 
Czasy przeszłe
PAST SIMPLE – I ate. DID
 • krótkie, zakończone w przeszłości czynności, np. I went to the cinema last Sunday.
 • czynności powtarzalne z przeszłości, np. She usually spent her holidays in the countryside.
Więcej informacji na temat czasu Past Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                     
PAST CONTINUOUS – I was eating.
 • czynności, które odbywały się w określonym przedziale czasu w przeszłości, np. She was preparing dinner yesterday in the evening.
 • kiedy mówimy, że jakaś czynność trwała w przeszłości i została przerwana przez inną, np. I was having a shower, when the phone rang.    
Więcej informacji na temat czasu Present Continuous + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:                  
PAST PERFECT SIMPLE – I had eaten.
 • określa czynności, które wydarzyły się przed określonym momentem lub wydarzeniem w przeszłości, np. When I came to the cinema, the film had (already) started.       
PAST PERFECT CONTINUOUS – I’d been eating.
 • czynności, które trwały przed inną czynnością / wydarzeniem / momentem w przeszłości, nacisk kładziemy na czas ich trwania, np.  When I came to the cinema, my friend had been waiting for me for 1 hour.

PORÓWNANIE CZASÓW + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:  

 
Czasy przyszłe
FUTURE SIMPLE – I’ll eat.
 • decyzje podjęte w chwili mówienia, BEZ PLANÓW, np. I’m very tired. I will go to bed.
 • przewidywania przyszłości NIE OPARTE na dowodach (I think / maybe / probably), np. I suppose Mary will be at your birthday party.

Ponadto stosujemy ten czas, gdy:

 • oferujemy pomoc – It’s so hot. I will open the window.
 • obiecujemy, że coś zrobimy – I will call you tonight.
 • wyrażamy zgodę lub odmawiamy – Ok, I will do that!
 • prosimy kogoś o coś – Will you help me, please?
Więcej informacji na temat czasu Future Simple + ĆWICZENIA znajdziesz w następujących materiałach:            
FUTURE CONTINUOUS – I’ll be eating.
 • czynności, które będą odbywały się w określonym momencie w przyszłości, np. Tomorrow at 7 pm I’ll be having dinner with my boss.

THIS TIME tomorrow / next week / next year    

FUTURE PERFECT SIMPLE – I’ll have eaten.
 • czynności, które w pewnym momencie w przyszłości będą już zakończone (DEADLINE), np. I’ll have finished my project by / before Sunday.
 • określenie, jaki okres czasu upłynie w danym momencie w przyszłości od momentu rozpoczęcia danej czynności, np. I will have lived in London for 5 years next month.                  
FUTURE PERFECT CONTINUOUS – I’ll have been eating.
 • gdy mówimy, że w pewnym momencie w przyszłości upłynie jakiś okres, w którym dana czynność będzie miała miejsce, np. In December I’ll have been working here for 10 years. 

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Czasy w języku angielskim – zestawienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry