Speak vs talk

speak vs talk

SPEAK vs TALK

Słowa „speak” i „talk” są często używane w języku angielskim. Oba te czasowniki oznaczają generalnie “wypowiadanie słów”, jednak są drobne różnice dotyczące ich stosowania w praktyce. Poznaj je!

Najważniejsze różnice

  1. „Speak” jest bardziej formalne niż „talk”.

Porównaj:

I need to speak to you. (sformułowanie bardziej oficjalne, formalne)

I need to talk to you. (sformułowanie nieformalne, nieoficjalne)

Przykładowe okoliczności użycia:

– mówiący nie zna cię zbyt dobrze

– słowa wypowiadane są w formalnym otoczeniu, takim jak praca

– to, co mówiący ma ci do powiedzenia, jest ważne / poważne

Przykładowe okoliczności użycia:

– mówiący jest twoim przyjacielem

– mówiący to ktoś, kogo nie znasz zbyt dobrze, ale to, co ma do powiedzenia, jest nieformalne / prywatne

 

2. Kiedy mówimy o językach, używamy „speak”.

I speak English. (Mówię po angielsku). I don’t speak French. (Nie mówię po francusku).

Porównaj:

Dobrze: How many languages do you speak?

Źle: How many languages do you talk?

Dobrze: I wish I could speak Spanish.

Źle: I wish I could talk Spanish.

3. „Speak” używamy podczas rozmowy przez telefon i np. prosimy o połączenie z kimś.

Hello, can I speak to Mr Smith, please? (Halo, czy mogę rozmawiać z Panem Smith?)

Porównaj:

Dobrze: Who’s speaking? (Kto mówi?)

Źle: Who’s talking?

4. „Speak” zazwyczaj skupia się tylko na osobie, która wypowiada słowa. „Talk” koncentruje się na mówcy i co najmniej jednym słuchaczu i może oznaczać „prowadzić rozmowę”.

Porównaj:

Dobrze: I hope we can meet soon and talk about our holiday plans.

Źle: I hope we can meet soon and speak about our holiday plans.

She always blushes when she is speaking.

I was talking to Peter yesterday.

„Speak” skupia się tylko na osobie wypowiadającej słowa (na „produkowaniu” słów).

„Talk” skupia się na prowadzeniu rozmowy z kimś.

„Speak” i „talk” z jakim przyimkiem?

Zwykle używamy przyimka “to” zarówno po “speak”, jak i “talk”. W sytuacjach bardziej formalnych można użyć “with”.

Przykłady:

I need to speak to you about this presentation next week.

I was talking to my sister about our children.

May I speak with you for a moment? (sytuacja formalna)

 

A teraz przejdźmy do krótkiego ćwiczenia!

Wstaw talk lub speak. Pamiętaj o użyciu odpowiedniej formy.

  1. I was so shocked that I could hardly ………………….
  2. Hello, can I …………… to Mrs Richards, please?
  3. What are you ……………………. about?
  4. Can we …………………….? It’s an emergency.
  5. Stop ………………….., please.
  6. Do you ……………………. Italian?

I jakie odpowiedzi wybraliście?

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Speak vs talk

Jedna myśl na “Speak vs talk

  1. Super strona: jasne objaśnienia zagadnień gramatycznych, bardzo przyjemny wizualny wygląd. Gratuluję – kawał dobrej pracy! Korzystam z Państwa materiałów w nauce języka angielskiego moich dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry