Niezbędnik Szóstoklasisty – spis treści

Spis treści Niezbędnika Szóstoklasisty

Słownictwo Gramatyka Tytuł zeszytu English is Simple Numer
Szkoła (wyposażenie szkoły i klasy, rozkład zajęć, miejsca w szkole, przedmioty i przybory szkolne). Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous – powtórka; budowanie zdań z użyciem czasowników: love, like, hate, enjoy oraz konstrukcji don’t mind. Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous 1
Praca (czynności związane z wykonywanym zawodem, miejsca pracy). Konstrukcje used to do sth, be used to doing sth i get used to doing sth. Stopniowanie przymiotników – powtórka. Konstrukcja used to 2
Żywność (dania, przepisy kulinarne, smaki, posiłki, sprzęty kuchenne), czasowniki dotyczące przyrządzania posiłków oraz nazwy opakowań produktów spożywczych. Konstrukcje have to i czasowniki modalne must, can, need, should, stosowanie czasownika modalnego shall. Czasowniki modalne 3
Zdrowie (dolegliwości i choroby, organy i narządy wewnątrz ciała, symptomy dolegliwości). Czas przeszły Past Simple z „to be” (twierdzenia, pytania, przeczenia) + pytania otwarte + konstrukcja there was/there were. Czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be  4
Kultura (święta, obrzędy), sztuka i muzyka. Czas przeszły Past Simple z operatorem „did” (twierdzenia, pytania, przeczenia) + pytania otwarte, czasowniki regularne i nieregularne. Czas przeszły Past Simple z operatorem did 5
Świat przyrody (określenia i zwroty dotyczące części ciała zwierząt, cech zwierząt i ich zwyczajów, środowiska i krajobrazu). Czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia) Czas przeszły Past Continuous  6
Elementy krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Porównanie czasów przeszłych Past Simple vs. Past Continuous, stosowanie when i while. Porównanie czasów Past Simple vs. Past Continuous 7
Nowe technologie (komputer, Internet, telefon). Określenia few/little, a few/a little. Zaimki względne who, whom, whose. Porównania z użyciem zwrotów too, enough oraz as … as … Określniki ilościowe 8
Środki komunikacji i komunikacja w różnych sytuacjach (zapraszanie, dziękowanie, przepraszanie, pytanie o pozwolenie, zakazy, rozmowa o ludziach i rzeczach). E-mail, ogłoszenie, zaproszenie. Przysłówki sposobu, zaimki zwrotne, zaimki dzierżawcze Przysłówki sposobu, zaimki zwrotne i dzierżawcze 9
Aktywności związane z przygodami, przeżywanie przygód (w zoo, w wesołym miasteczku, na kempingu) i emocje z nimi związane. Czas przyszły Future Simple (twierdzenia, pytania, przeczenia) Czas przyszły Future Simple 10
Kosmos, astronomia, układ słoneczny, znaki zodiaku. Czas Present Perfect (zasady, budowa, kiedy stosować, typowe słowa) Czas Present Perfect 11
Życie w mieście (rodzaje budynków, atrakcje w mieście, miasta duże i małe (city vs town), elementy krajobrazu miejskiego. Czas Present Perfect vs Past Simple – porównanie czasów Porównanie czasów Present Perfect vs Past Simple  12


Zamów Niezbędnik Szóstoklasisty w pakiecie >>>

Przewiń do góry