Materiały do zdalnego nauczania angielskiego

379.90 z VAT

Materiały edukacyjne ułatwiające zdalne nauczanie – dla nauczycieli języka angielskiego w klasach 4 i 5 szkoły podstawowej

Stwórz lekcje języka angielskiego, które zapadną w pamięć 

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz skutecznych ćwiczeń, tipsów ułatwiających zapamiętywanie reguł gramatycznych, dodatkowych zadań i wyzwań dla chętnych uczniów, testów sprawdzających wiedzę, kart pracy czy planów zajęć, zapewnimy Ci wszystkie potrzebne materiały.

 • Ponad 250 wyjaśnień i tipsów ułatwiających zapamiętywanie reguł gramatycznych ułatwi Ci start
 • Ponad 500 ćwiczeń umożliwiających dostosowanie przerabianego materiału do potrzeb i poziomu uczniów
 • Ponad 100 trudniejszych zadań do wykorzystania w pracy z chętnymi uczniami
 • 40 kart pracy utrwalających u dzieci prawidłowe stosowanie czasów w języku angielskim
 • Pełny dostęp do klucza z poprawnymi rozwiązaniami oszczędzi Twój czas
 • Ożyw swoje lekcje za pomocą quizów, krzyżówek czy wordsearch
 • Skorzystaj z gotowego planu pracy z uczniami
 • Uzyskaj dostęp do testów sprawdzających wiedzę

Zacznij już dziś! Wszystkie materiały są w PDF, więc otrzymujesz je od razu!

Więcej informacji znajdziesz w opisie poniżej.

Opis

Materiały do zdalnego nauczania języka angielskiego

Pakiet dla nauczycieli języka angielskiego w klasach 4 i 5 szkoły podstawowej. Niezastąpiona pomoc w pracy na najbliższe tygodnie.

Z powodu zamknięcia szkół w Polsce English is Simple wspiera nauczycieli języka angielskiego, rodziców i uczniów w dostosowaniu się do nauczania zdalnego. Udostępniamy bogate zasoby, które możesz wykorzystać do planowania lekcji oraz do pobudzenia zaangażowania uczniów i wsparcia ich w nauce.

Materiały edukacyjne, dzięki którym zdalne nauczanie języka angielskiego jest łatwiejsze

W ramach pakietu do zdalnego nauczania otrzymujesz:

250+ wyjaśnień krok po kroku *** 500+ ćwiczeń obejmujących słownictwo i gramatykę *** 100+ trudniejszych zadań do pracy z chętnymi uczniami *** 40 kart pracy *** dostęp do klucza z poprawnymi rozwiązaniami *** quizy, krzyżówki i wordsearch *** gotowe plany pracy z uczniami *** testy sprawdzające wiedzę

Aby korzystanie z materiałów było łatwiejsze są one podzielone na 24 części tematyczne (zeszyty English is Simple), dzięki czemu szybciej zaplanujesz swoje lekcje.

Szczegółowe zagadnienia poruszane w każdym z zeszytów w pakiecie:

Materiały do zdalnego nauczania angielskiego dla klasy 4:

Numer zeszytu Tytuł zeszytu English is Simple Słownictwo Gramatyka
1 Numbers & Colours Liczebniki główne od 1 – 100.  Kolory. Nazwy kolorów oraz reguły tworzenia nazw cyfr od 1 do 100. Czasownik to be. Odmiana. Budowanie zdań twierdzących, pytań i przeczeń oraz udzielanie krótkich odpowiedzi z użyciem tych czasowników. Formy skrócone. Zaimki osobowe. 
2 My Family & Friends Nazywanie członków rodziny oraz mówienie o swojej rodzinie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele). Zasady stosowania przedimków nieokreślonych „a” i „an” oraz przedimka określonego „the”. Jak i kiedy używać przymiotników dzierżawczych, czyli przymiotników odpowiadających na pytania czyj, czyja, czyje.
3 People & Places Nazywanie miejsc i budynków po
angielsku oraz określanie ich położenia. Wskazywanie drogi.  Nazwy najpopularniejszych zawodów. Ćwiczenie umiejętności mówienia o posiadanych rzeczach.
Czasownik have got. Odmiana. Zdania twierdzące, przeczenia, pytania oraz krótkie odpowiedzi z użyciem tego czasownika.
4 This is My Home Nazwy pokoi, przedmiotów i sprzętów
znajdujących się w domu. Opisywanie domu, mówienie o tym, jak wygląda i co się w nim znajduje (miejsce zamieszkania, nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu).
Zwroty there is/there are. Budowanie zdań twierdzących, pytań i przeczeń przy użyciu tych zwrotów. Określanie położenia jednego przedmiotu w stosunku do innego za pomocą przyimków miejsca(prepositions of place).
5 Me & My Things  Części ciała, nazwy ubrań. Opisywanie wyglądu (wygląd zewnętrzny, ubrania). Pytania otwarte z użyciem słówek what, who, where, when, whose, how old, how much, how, why and what time. Zadawanie i odpowiadanie na pytania tego typu.
6 Daily Routines & Sports Czynności życia codziennego. Słownictwo związane z rutynowymi czynnościami, a także dotyczące aktywności sportowych. Schemat mówienia o codziennych
czynnościach. Podawanie godziny.
Stosowanie „play”, „go”, „do” przy mówieniu o sportach. Nauka mówienia o tym, co zwykle robi się  w ciągu dnia i jakie sporty uprawia.
Czas Present Simple. Zdania twierdzące, przeczenia
i pytania oraz udzielanie krótkich odpowiedzi na
pytania zadane w tym czasie. Zwroty typowe dla czasu Present Simple. Podstawowe przysłówki częstotliwości (always, never, often, usually) i ich pozycja w zdaniu twierdzącym.
7 I like My School Szkoła (wyposażenie klasy i zawartość piórnika). Whose + possesives oraz zaimki wskazujące this/that, these/those.
8 Animals  Świat przyrody (zwierzęta domowe i dzikie). Zegar. Czasowniki like, love, want. 
9 My Favourite Food Żywienie (artykuły spożywcze, owoce, warzywa, napoje, nazwy głównych posiłków). Przymiotniki opisujące jedzenie. Słownictwo opisujące przygotowywanie posiłków. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; some, a lot of, any.Regularna liczba mnoga rzeczowników.
10 Holidays & Free Time Formy spędzania czasu wolnego, wakacji i ferii. Zainteresowania. Mówienie o ulubionych rzeczach. Umiejętność pisania pocztówki/pozdrowień z wakacji. Kontynenty, kraje i narodowości. Pytanie o wiek, imię, pochodzenie i narodowość. Czas teraźniejszy Present Continuous. 
11 Calendar & Weather Dni tygodnia, miesiące, pory roku. Opisywanie pogody. Czasownik modalny can (twierdzenia, pytania, przeczenia). Spójniki – and, because, but, so, or. Przyimki czasu (w poniedziałek, w maju, o godzinie 7, rano).
12 Vehicles & Technology Środki transportu, komunikacja miejska i słownictwo związane z nowoczesnymi technologiami. Present Continous vs Present Simple – porównanie dwóch czasów teraźniejszych.

 

Materiały do zdalnego nauczania angielskiego dla klasy 5:

Numer zeszytu Tytuł zeszytu English is Simple Słownictwo Gramatyka
1 My House Nazwy pomieszczeń w domu, wyposażenia i mebli. Opisywanie domu. Czasowniki to be i have got. Odmiana. Budowanie zdań twierdzących, pytań i przeczeń oraz udzielanie krótkich odpowiedzi z użyciem tych czasowników. Formy skrócone. Wykorzystanie w czasie teraźniejszym Present Simple.
2 Countries & Nationalities Kontynenty, kraje, narodowości i języki. Położenie geograficzne. Flagi. Jak mówić o osobach i ich narodowościach?  (continents, countries, nationalities, languages). Stosowanie czasu teraźniejszego Present Simple (do, don’t/doesn’t). Twierdzenia, pytania, przeczenia i krótkie odpowiedzi.
3 Hobbies Słownictwo związane z zainteresowaniami,
tj. sport, muzyka, sztuka, literatura. Sposoby spędzania wolnego czasu. Mówienie i pytanie o hobby (music types, instruments and sports). Play, do, go – stosowanie przy mówieniu o sportach.
WH-questions, czyli rozpoczynające się od why, who, where, when, what oraz how. Konstrukcje: „I like……, but I don’t like” i „I like/don’t like …… and …….”. Pytania o ilość: how much/how many. Używanie there is/there are.
4 Telling the Time Sposoby podawania godziny, pytanie o godzinę, odpowiadanie na pytania o godzinę. Określanie dni tygodnia, miesięcy i pór roku (time, seasons, months, days of the week). Przysłówki częstotliwości i ich pozycja zdaniu. Przyimki czasu (on, in, at) i miejsca. Przedimki a/an/the. Określniki some, any.
5 My School Słownictwo związane ze szkołą, przedmiotami i przyborami szkolnymi oraz wyposażeniem szkoły.
Przybory szkolne (rzeczy wykorzystywane w nauce, np.: linijka, długopis, książka).
Przedmioty szkolne (przedmioty, których dziecko się uczy, np.: matematyka, geografia).
Budynek szkoły (umiejętność opisania, jak wygląda i z czego składa się budynek szkoły).
Język niezbędny do komunikacji w szkole (tzw. classroom language).
Pytania how many, how much, how often. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, jak je rozróżniać. Zasady stosowania przedimków przed rzeczownikami w zależności od tego, czy są policzalne czy nie (kiedy „a”, kiedy „an”, kiedy „the”). Much, many, a lot of, some, any. Pytania: How often do you…..?
6 My City Nazwy budynków i instytucji w mieście.  Miejsca związane z rozrywką, sportem i zakupami. Określanie ich położenia oraz udzielanie instrukcji, jak do nich dotrzeć (shopping and services). Czas teraźniejszy Present Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi). Zasady tworzenia czasowników z końcówką -ing. Typowe zwroty dla czasu Present Continuous.
7 About People Słownictwo związane z człowiekiem, częściami ciała, uczuciami i emocjami (about people body parts, feelings and emotions). Czas przeszły prosty Past Simple (twierdzenia, przeczenia, pytania, krótkie odpowiedzi). Druga forma czasownika stosowana w tym czasie. Czasowniki regularne i nieregularne.
8 Jobs Praca (czynności związane z wykonywanym zawodem). Czasowniki modalne: should, must, have to; różnice. Stopniowanie przymiotników (comperatives i superlatives). Liczba mnoga rzeczowników (rzeczowniki regularne i nieregularne).
9 Food Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, przybory kuchenne i stołowe). Konstrukcja let’s. Konstrukcja going to – zamierzenia i intencje. Tryb rozkazujący.
10 Travelling Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata). Present Simple vs Present Continuous – porównanie dwóch czasów teraźniejszych.
11 Health Zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna). Forma dzierżawcza (dopełniacz saksoński, odpowiadający na pytania kogo, czego). Zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia (me, you, him, her, it, us, you, them). Liczebniki porządkowe.
12 Nature & Weather Świat przyrody (pogoda i zjawiska atmosferyczne, krajobraz). Present Simple vs Past Simple – porównanie dwóch czasów prostych, teraźniejszego i przeszłego.

 

Oprócz 24 zeszytów ćwiczeń English is Simple otrzymujesz w pakiecie 4 zestawy KART PRACY (idealne materiały do zdalnego nauczania angielskiego!):

 1. Present Simple – zbiór 10 różnorodnych kart pracy dla dzieci zawierających ćwiczenia utrwalające prawidłowe stosowanie czasu Present Simple
 2. Present Continuous – zbiór 10 różnorodnych kart pracy dla dzieci zawierających ćwiczenia utrwalające prawidłowe stosowanie czasu Present Continuous
 3. Past Simple – zbiór 10 różnorodnych kart pracy dla dzieci zawierających ćwiczenia utrwalające prawidłowe stosowanie czasu Past Simple
 4. Past Continuous – zbiór 10 różnorodnych kart pracy dla dzieci zawierających ćwiczenia utrwalające prawidłowe stosowanie czasu Past Continuous w języku angielskim.
Z kartami pracy otrzymujesz klucz z poprawnymi odpowiedziami do kart!

Nauka na odległość z English is Simple. Skorzystaj z materiałów ułatwiających zdalne nauczanie! Wszystkie materiały są w PDF, więc otrzymujesz je od razu! 

Jeżeli masz pytania dotyczące materiałów do zdalnego nauczania, napisz do nas.

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących nauki języka angielskiego!

Materiały do zdalnego nauczania angielskiego

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Materiały do zdalnego nauczania angielskiego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może spodoba się również…

 • Kolekcjonerskie Karty Edukacyjne – SŁOWNICTWO dla Czwartoklasistów.

  19.90 z VAT
  Dodaj do koszyka
 • Plansze edukacyjne – do nauki słownictwa i gramatyki

  24.90 z VAT
  Dodaj do koszyka
 • godziny po angielsku

  MEET THE TIME! Godziny – pakiet dla nauczycieli klas 1-3

  29.90 z VAT
  Dodaj do koszyka
 • liczby po angielsku

  MEET the NUMBERS! Liczby 1-20 – pakiet dla nauczycieli klas 1-3

  29.90 z VAT
  Dodaj do koszyka
Przewiń do góry